Beslissing UWV

WIA beslissing: wat staat er in de brief – 2e en 3e  bladzijde

In een vorig blog heb ik de eerste bladzijde van de beslissing behandeld.

Nu is het tijd voor de tweede en derde bladzijde.

Daarop staat nog meer interessante informatie.

Bijvoorbeeld hoe en wanneer je bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Informatie van je (ex)-werkgever

Eerst legt UWV iets uit over aanvulling waar je bijvoorbeeld via een verzekering recht op zou kunnen hebben.

Er zijn werkgevers die hun personeel de mogelijkheid hebben geboden om een verzekering af te sluiten in geval van arbeidsongeschiktheid.

Tip is om na te vragen bij de (ex)-werkgever of er in jouw geval ook sprake is van een dergelijke verzekering.

Soms kun je ook op je salarisstrook terugvinden dat je daar premie voor afdraagt of hebt afgedragen.

Kijk daarbij naar de loonstrook uit de maand voordat je ziek werd.

Of er kan sprake zijn van verdere pensioenopbouw.

Neem hiervoor contact op met je (ex)-werkgever.

Rechten en plichten

Vervolgens een stukje over rechten en plichten.

Is je (ex)-werkgever eigenrisicodrager?

Dan is deze verantwoordelijk voor jouw verdere re-integratie.

Wijzigingen moet je dan ook melden bij je (ex)-werkgever.

Zij kunnen je verder helpen en samen bepalen jullie wat ook relevant is voor UWV om te weten.

In alle andere gevallen moet je wijzigingen doorgeven aan UWV.

En zal een medewerker (meestal arbeidsdeskundige) van het UWV Werkbedrijf contact met je opnemen.

Zij bespreken de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Alleen als je een IVA uitkering hebt, zal dat niet gebeuren.

Werknemerstelefoon bellen

UWV wil je uitleg geven over de beslissing.

Die uitleg is bedoeld om zaken die niet duidelijk zijn te verduidelijken.

Het is niet bedoeld om je ongenoegen te uiten (daarvoor kun je beter een klacht indienen).

Ook heeft het geen zin om te vertellen dat je het er volstrekt niet mee eens bent.

Daar is de mogelijkheid van bezwaar voor.

Je kunt de werknemerstelefoon bellen als je extra uitleg wilt over zaken die je niet snapt.

Bezwaar maken

Dan volgt uitleg over bezwaar maken.

Belangrijk daarbij is de datum die wordt genoemd.

Er staat tot welke datum het mogelijk is je bezwaar in te (laten) dienen.

Noteer die datum secuur!

Want als die datum voorbij is, dan is je mogelijkheid om bezwaar te maken ook voorbij.

Het adres waar het bezwaar naartoe kan, staat vermeld in je brief.

Tip is om een pro forma bezwaar in te dienen.

Hier kun je een voorbeeld downloaden.

In de begeleidende mail bij het voorbeeld staat wat je moet doen.

Wat krijgt de (ex)-werkgever

Op de volgende bladzijde staat nog dat UWV ook een kopie van de brief aan je (ex)-werkgever stuurt.

Hierdoor weet deze ook wat er is beslist.

De brief, de beoordeling van het re-integratieverslag en het arbeidsdeskundig rapport wordt opgestuurd aan de (ex)-werkgever.

Het rapport van de verzekeringsarts krijgt de (ex)-werkgever niet.

Zo kan de (ex)-werkgever ook bezwaar maken tegen de beslissing.

Afsluitend

Onder de afsluiting kun je zien wat wordt meegestuurd.

Ontbreekt iets? Neem dan contact op met de werknemerstelefoon.

Die kun je bereiken via 088 – 8989294.

Hou je BSN bij de hand, want die moet je invoeren voordat je iemand kunt spreken.

Vraag of ze de ontbrekende stukken willen opsturen.

Doorgaans ontvang je deze binnen 5 werkdagen.

Als laatste bladzijde is een toelichting op alles wat er in de eerste bladzijden is beslist toegevoegd.

Ook hier staat belangrijke informatie in.

In het volgende blog behandel ik de toelichting op de beslissing.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *