Wat te doen bij een dubieuze ziekmelding?

 

Gisteren sprak ik Marja, HR manager van een middelgroot bedrijf in gereedschappen. Bijna wanhopig werd ze van één van haar medewerkers die zich voor een derde keer in een half jaar ziek had gemeld. Marja is een leuke vrouw, een pittige tante die zich goed staande kan houden in een voornamelijk “mannen” wereld. Ondanks haar zakelijke benadering van dingen, houdt ze altijd het menselijke aspect in het oog. Het verbaasde me dan ook een klein beetje dat ze zo wanhopig klonk.

 

“Ziek? Ik heb sterk mijn twijfels…”

“Ik heb sterk de indruk dat Stefan helemaal niet ziek is, maar dat zijn uitje gisteravond gewoon een beetje uit de hand is gelopen” begon ze, “maar ik kan het niet hard maken. Het is al de derde keer dat ik het gevoel heb dat het niet klopt. Hoe moet ik hier nu mee omgaan?” Het bleek dat Stefan de dag ervoor uitgebreid aan zijn collega’s uit de doeken had gedaan hoe hij zich verheugde op het avondje uit wat voor hem lag. Een oude vriend, die hij al jaren niet meer had gezien, had contact met hem opgenomen via facebook en deze avond waren zij van plan om hun vroegere vriendschap nieuw leven in te blazen. En nu had hij zich ziek gemeld met vage griepklachten. Terwijl er de dag ervoor nog helemaal niets met hem aan de hand was. Niet de eerste keer dat zoiets voorkwam bij Stefan. Reden dus voor Marja om dit te wantrouwen.

 

Vervelend onderbuikgevoel

Het verhaal van Marja staat niet op zichzelf. Helaas zijn er vele werkgevers die een ziekmelding krijgen van een personeelslid en daarbij een vervelend onderbuik gevoel hebben. Zeker als het een regelmatige verzuimer is, wordt het onderbuik gevoel alleen maar sterker. In zulke gevallen adviseer ik een huisbezoek. Toch wordt het bijna niet meer gedaan; een “ouderwets” huisbezoek. Terwijl het in veel gevallen nuttige informatie op kan leveren voor de werkgever. Zeker als er twijfels zijn over de echtheid van de ziekmelding. De controleur kan allereerst vaststellen of de zieke werknemer daadwerkelijk thuis aanwezig is. Ook kan hij objectief waarnemen of de ziekte reëel lijkt. Er kan worden besproken wat er aan de hand is, welke acties de werknemer heeft ondernomen voor zijn herstel en wanneer werkhervatting te verwachten is.

 

Aan de belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een huisbezoek wordt niet voldaan

“Maar als mijn werknemer niet thuis blijkt te zijn en ik hem daarmee confronteer, zegt hij altijd dat hij nét naar de dokter of de apotheek was of hij stond toevallig onder de douche en heeft niets gehoord”, is een veelgehoord argument om het huisbezoek niet uit te laten voeren. Frustrerend, dat begrijp ik heel goed. Maar als een huisbezoek goed wordt uitgevoerd en als voldaan wordt aan een heel belangrijke voorwaarde, hoeft dit helemaal geen probleem te zijn. Die, misschien wel belangrijkste, voorwaarde is negen van de tien keer helemaal niet aanwezig bij de meeste bedrijven. En daardoor hebben werkgevers geen poot om op te staan als ze een huisbezoek uit laten voeren en hun zieke werknemer blijkt helemaal niet aanwezig te zijn.

 

Verzuimprotocol:geen ruimte voor discussies

De belangrijkste voorwaarde voor alles wat met ziekmeldingen te maken heeft is een waterdicht verzuimprotocol. Als dat niet aanwezig is bij bedrijven of het is te algemeen, dan heeft een maatregel als een huisbezoek inderdaad geen enkele zin. Het verzuimprotocol staat vol met afspraken over de rechten, maar ook de plichten van de werknemer bij een verzuimmelding. Er staat o.a. informatie in hoe de werknemer zich ziek dient te melden, op welke tijden hij bereikbaar moet zijn en wanneer er sprake is van loondoorbetaling en wanneer niet. Hoe duidelijker en specifieker het verzuimprotocol, hoe minder ruimte er ontstaat voor discussies.

 

Met een kort telefonisch consult scheid je het kaf van het koren

Daarnaast is een juiste aanpak van het huisbezoek ook van belang. Als ik een huisbezoek uitvoer waarbij twijfel is over de echtheid van de melding, bel ik de verzuimende medewerker op een redelijk vroeg tijdstip in de ochtend op. In het geval van Stefan bleek dat ik hem uit bed belde. Ik heb een klein telefonisch consult gehouden waarbij ik heb gevraagd hoe het met hem ging en wat er aan scheelde waardoor hij zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren. Ook heb ik hem gevraagd of hij nog bezoeken aan huisarts of apotheek in de planning had, wat hij ontkende. Na dit korte gesprekje, heb ik hem beterschap gewenst.

 

“Ik kom net onder de douche vandaan…”

Later op de dag ben ik bij hem thuis langs gegaan. Wat bleek? Hij was helemaal niet thuis. Daarom heb ik hem nogmaals op zijn mobiele nummer gebeld om te informeren waar hij was. Hij gaf aan net onder de douche vandaan te komen, waarop ik hem zei dan wel even te wachten tot hij was aangekleed. Tijdens het gesprek was overigens goed te horen aan achtergrondgeluiden dat hij ergens buiten was. Na 15 minuten te hebben gewacht, ben ik weg gegaan met achterlating van een brief, waarin Stefan werd verzocht zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Het hoeft geen betoog dat Stefan pas laat in de middag belde.

 

Snipperdag

Gelukkig had Marja samen met mij gezorgd voor een waterdicht verzuimprotocol. Door zijn afwezigheid tijdens het huisbezoek was het voor Marja niet mogelijk te beoordelen of Stefan echt ziek was en recht had op doorbetaling van het loon. De volgende dag was Stefan weer op het werk en is Marja met hem in gesprek gegaan. Met Stefan werd overeengekomen dat hij een snipperdag op zou nemen en hoefde Marja niet over te gaan tot opschorting van het loon en alle vervelende gevolgen die daarmee verbonden zijn.

 

Helaas zijn veel werkgevers huiverig voor een dergelijke maatregel en laten dubieuze ziekmeldingen vaak op zijn beloop. Dat is jammer, want hiermee zijn ze een dief van hun eigen portemonnee. Zorg dus allereerst voor een goed dichtgetimmerd verzuimprotocol. En onderneem actie op het moment dat de twijfel toeslaat.

 

Wilt u ook een waterdicht verzuimprotocol, waarmee vervelende discussies worden voorkomen? Neemt u vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Bel met 06 – 11063831 of klik hier

 

Laat hier je reactie achter

 

Zodat ik weet dat het geen spam is...