Hoe krijg ik duurzaam inzetbare medewerkers? 3 tips

U heeft zich vast wel eens afgevraagd waarom bij het ene bedrijf of afdeling het ziekteverzuim hoog is en bij de andere laag. Hoe komt het de ene medewerker doorwerkt wanneer hij zich niet goed voelt, en meldt een ander zich ziek?

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het wel of niet ziek melden bij de werknemer zelf. Maar vraagt u zich bijvoorbeeld wel eens af of de –zich snel ziek meldende- medewerker wel op de juiste plek zit en of zijn talent en capaciteiten wel ten volle worden benut? Wat doet u met medewerkers die laten merken dat ze niet tevreden zijn over een bepaalde gang van zaken? Luistert u écht naar uw medewerkers?

De vraag wie er nu eigenlijk verzuimt ligt dan voor de hand, uw medewerker of u als werkgever?

Wat mij opvalt bij de bedrijven die een laag ziekteverzuim hebben is dat zij, geen enkel bedrijf uitgezonderd, de onderstaande zaken goed op orde hebben.

1. Elk personeelslid is belangrijk

In de bedrijven met een laag ziekteverzuim is er nauwelijks sprake van een hiërarchie. Alle medewerkers kennen elkaar en weten van elkaar wat ze binnen de organisatie doen. Er is onderling een goede relatie en alle medewerkers worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze toevoegen. Er is goed gekeken in welk team iemand het best past en wat zijn of haar specifieke kwaliteiten zijn. Daarnaast wordt er goed geluisterd naar wat er speelt op de werkvloer maar ook voor privé aangelegenheden is een luisterend oor.

 

2. Ieder personeelslid werkt met hart en ziel voor het bedrijf.

De medewerkers zijn goed op de hoogte van de missie en visie van het bedrijf. Zij weten wat er van ze wordt verwacht en dat het werk wat zij doen van belang is voor het slagen van deze missie. De medewerkers krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen zodat zij hun werk nóg beter kunnen doen. Er wordt geluisterd naar hun inbreng en ideeën. Hierdoor ontstaat een bedrijf met gedreven en gepassioneerde medewerkers die hun werk met hart en ziel doen.

3. Elk personeelslid op de juiste plaats

Er is van tevoren goed gekeken naar talenten en competenties van medewerkers waardoor elke medewerker op de juiste plaats binnen het bedrijf zit. Zo doen zij het werk waar zij in uitblinken en het best in zijn. En blijkt dat iemand niet op de juiste plaats zit? Dan wordt gekeken hoe dit op te lossen is. Dit voorkomt dat medewerkers zich na verloop van tijd uitgeblust raken of in een burn-out terecht komen.

Natuurlijk wilt u een organisatie waar iedereen op zijn plek zit, iedereen met plezier naar het werk komt en waar verzuim meer uitzondering is dan regel. Neem de bovenstaande punten eens onder de loep wat uw eigen organisatie betreft en kijk eens eerlijk en oprecht naar waar de verbeterpunten liggen. Hiermee krijgt ook uw bedrijf gezonde, gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers.

 

Laat hier je reactie achter

 

Zodat ik weet dat het geen spam is...