IVA

IVA: Soms loopt het anders….

In sommige gevallen lijkt het zo klaar als een klontje:

Iemand heeft al geruime tijd een WIA-uitkering op basis van 80-100%.

Het gaat slechter.

Dit wordt onderbouwd met medische informatie.

Een melding verslechtering aan UWV volgt.

Dat wordt IVA zou je denken.

Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend.

De casus

Mijn cliënt heeft sinds 2011 een WIA-uitkering.

Hij heeft een ongeval gehad.

En als gevolg daarvan een WIA-uitkering op basis van 80-100%.

Puur medisch, want cliënt was destijds niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Niet duurzaam want er werd wel verbetering verwacht.

LGU wordt LAU

De loongerelateerde uitkeringsperiode verstrijkt.

UWV en cliënt ondernemen geen actie.

De uitkering is omgezet naar een loonaanvullingsuitkering.

Gedurende de periode die volgt verslechterd de situatie van cliënt.

De meeste behandelingen zijn ondergaan.

Maar er is weinig kans op verbetering.

We melden zijn verslechterde gezondheid met als doel een IVA uitkering.

Geen IVA???

De verzekeringsarts brengt de beperkingen in kaart.

Met de FML gaat daarna de arbeidsdeskundige aan de slag.

Deze duidt 5 passende functies.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt 57,81%.

De beperkingen zijn wel duurzaam.

Dat wil zeggen: er wordt niet of nauwelijks verbetering verwacht.

Cliënt kan een passende baan gaan zoeken.

Geen IVA, dat is een tegenvaller!

Want hoe kan het nu dat het arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd terwijl er sprake is van toegenomen beperkingen?

Hoe kan dat?

Tijdens de eerste WIA-keuring in 2011 is op medische gronden 80-100% arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Het verzekeringsgeneeskundige onderzoek was toen voldoende.

Er is toen geen FML opgesteld.

Na de melding  verslechtering gezondheid zijn voor het eerst de beperkingen van cliënt in kaart gebracht.

Er is ook voor het eerst een arbeidsdeskundig onderzoek verricht.

De arbeidsdeskundige heeft  5 passende functies kunnen vinden.

Ten opzichte van wat cliënt verdiende in zijn oorspronkelijke baan is het loonverlies dus 57,81%.

Helaas geen IVA.

IVA is dus niet vanzelfsprekend

Bij het melden van je verslechterde situatie spelen veel factoren mee.

Ook al ben je voor 80-100% medisch afgeschat door UWV

Laat je van tevoren goed informeren over de mogelijke uitkomsten.

Zorg dat je beschikt over goede medische onderbouwing.

Op die manier kun je een inschatting (laten) maken over de eventuele risico’s.

En voorkom je teleurstelling.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.