verbazing

Soms loopt het anders….

In sommige gevallen lijkt het zo klaar als een klontje: iemand heeft al geruime tijd een WIA-uitkering op basis van 80-100%.

Het gaat slechter, dit kan worden onderbouwd met medische informatie dus dat wordt gemeld aan UWV.

Dat wordt IVA zou je denken. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend.

De casus

Mijn cliënt heeft sinds 2011 een WIA-uitkering.

Hij heeft een ongeval gehad en als gevolg daarvan is een WIA-uitkering toegekend op basis van 80-100%.

Puur medisch, want cliënt was destijds niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Niet duurzaam want er werd wel verbetering verwacht.

LGU wordt LAU

De loongerelateerde uitkeringsperiode verstrijkt, UWV en cliënt ondernemen geen actie en de uitkering wordt omgezet naar een loonaanvullingsuitkering.

Gedurende de periode die volgt gaat het slechter met cliënt.

Hij heeft de meeste behandelingen wel ondergaan maar er is weinig kans op verbetering.

We gaan zijn verslechterde gezondheid melden.

Geen IVA???

De verzekeringsarts gaat de beperkingen in kaart brengen.

De FML gaat naar de arbeidsdeskundige en deze kan 5 passende functies duiden.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt aangepast naar 57,81%.

De beperkingen zijn wel duurzaam, dwz er wordt niet of nauwelijks verbetering verwacht.

De gewenningsperiode van 24 maanden gaat in, 2 jaar waarin cliënt een passende baan kan gaan zoeken.

Dat is een tegenvaller!

Want hoe kan het nu dat het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd terwijl er sprake is van toegenomen beperkingen?

Dat zit zo:

Tijdens de eerste WIA-keuring in 2011 was het zo overduidelijk dat cliënt voorlopig geen werkzaamheden zou kunnen verrichten dat er op medische gronden 80-100% arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.

Vanwege deze GDBM-indicatie was het verzekeringsgeneeskundige onderzoek voldoende om tot het arbeidsongeschiktheidspercentage te komen.

Of er toen een FML is opgesteld is mij niet bekend.

Bij de melding van de verslechterde gezondheid werden wellicht voor het eerst de beperkingen van cliënt in kaart gebracht in een FML.

Er werd ook voor het eerst een arbeidsdeskundig onderzoek verricht. De arbeidsdeskundige heeft op basis van dit FML 5 passende functies kunnen vinden.

Ten opzichte van wat cliënt verdiende in zijn oorspronkelijke baan is het loonverlies dus 57,81%.

Moraal van het verhaal:

Laat je goed informeren en zorg dat je beschikt over het volledige dossier. Op die manier kun je een inschatting (laten) maken over de eventuele risico’s.