verbinding

Koppeling UWV met werkzoekenden en langdurig zieke werknemers: een idioot plan?

Het is een idee wat me al tijden bezig houdt, misschien is het totaal ondoordacht, zijn er haken en ogen waar ik niet vanaf weet of zijn er andere onoverkomelijke bezwaren die ik niet voorzie maar: Wat is de reden dat UWV geen koppeling maakt tussen werkzoekenden en werkgevers die te kampen hebben met langdurig verzuim? Ik zal mijn vraag even wat verder uitleggen want wellicht is het niet in één oogopslag duidelijk wat ik hiermee bedoel.

 

De werkgever

Als re-integratiespecialist weet ik hoeveel werkgevers te maken hebben met langdurig verzuim. Volgens de Wet Vebetering Poortwachter (WvP) dienen zij een dossier bij te houden waarin alle re-integratie inspanningen staan die zij hebben verricht, wat zij doorgaans ook netjes doen. Waar dezelfde werkgevers ook mee te kampen hebben is met de lege plek die een langdurig zieke werknemer achterlaat. In eerste instantie kan het werk nog worden opgevangen door collega’s, maar als blijkt dat de ziekte echt langer zal gaan duren, moeten deze werkgevers op zoek naar vervanging. Het hoeft geen betoog dat dit een enorme kostenpost is voor de meeste werkgevers.

 

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

Aan de andere kant is daar het UWV. Bij deze instantie kunnen werkelozen zich aanmelden om voor een WW uitkering in aanmerking te komen. Een behoorlijke hoeveelheid mensen die liever aan het werk zouden zijn dan in een uitkeringssituatie te zitten. Daarnaast is er ook een afdeling bij UWV waar de zogenoemde 42e weeksmelting wordt gedaan. Het is dus bekend welke werkgevers te maken hebben met langdurig verzuim. In dat licht gezien is mijn vraag dus: Wat is de reden dat UWV geen koppeling maakt tussen werkzoekenden en werkgevers die te maken hebben met langdurig verzuim?

 

Zou het niet prachtig zijn als die koppeling bestond?

  • Werkgevers die te maken krijgen met langdurig verzuim kunnen zich dan wenden tot UWV.
  • Een jobcoach zoekt in zijn of haar bestand naar een perfecte match
  • De werkgever vult de WW uitkering aan tot 100% (en heeft daardoor minder kosten voor vervanging)
  • De werknemer kan extra werkervaring bijschrijven op het CV
  • En wie weet wat er daarna nog mogelijk is?

 

Idioot plan?

Misschien is het een compleet idioot plan en zitten er echt veel meer haken en ogen aan dan ik me nu even voor kan stellen. De werkgevers die ik dit hypothetische plan heb voorgelegd waren tot nu wel enthousiast. Nu aan jullie de vraag om er eens op te schieten, of om aanvullingen te geven. Laat je reactie hier onder achter.

 

Laat hier je reactie achter

 

Zodat ik weet dat het geen spam is...