Wist je dat 25% van de mensen die zich ziek melden dit doet vanwege een arbeidsconflict?

In elk bedrijf spelen conflicten. Sommige zichtbaar, anderen onzichtbaar en doorgaans zijn medewerkers prima in staat hun conflicten met elkaar op te lossen. Maar soms escaleert een conflict en dan:

  • Kunnen de partijen samen niet meer tot een constructieve oplossing komen.
  • Is het benadelen van de ander belangrijker geworden dan het eigen belang.
  • Gaat het van kwaad tot erger.
  • Ontstaan er agressieve gevoelens en is een dialoog niet meer mogelijk.

Wanneer een arbeidsconflict zo hoog oploopt, meldt een medewerker zich vaak voor langere of kortere tijd ziek, om een daad te stellen of omdat hij zich door het conflict letterlijk arbeidsongeschikt voelt.

Kosten arbeidsconflict hoger dan totale verzuimkosten

Begrijpelijkerwijs brengen arbeidsconflicten veel kosten met zich mee. Behalve de verzuimkosten komen daar kosten voor productieverlies en grote onrust op de werkvloer bij. De verzuimende medewerker wordt gezien als lastig en al snel worden juridische stappen ondernomen om van deze lastige medewerker af te komen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn vele malen hoger dan de totale verzuimkosten binnen een organisatie en lopen in sommige gevallen op tot 15% van de bruto loonsom!

Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation is bij uitstek geschikt om in te zetten bij arbeidsconflicten. Bij mediation draait het niet om de vraag wie gelijk heeft, het is de bedoeling dat partijen er samen uitkomen. Door onder begeleiding te zoeken naar een oplossing kan een verstoorde arbeidsverhouding weer worden hersteld. Of komt het tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar altijd bepalen partijen zelf wat de uitkomst wordt.

Als mediator, een neutrale en onpartijdige derde, heb ik geen belang bij de uitkomst van wat partijen verdeeld houdt. Door partijen te vragen naar belangen en achterliggende waarden, en door te helpen naar elkaar te luisteren, krijg ik een constructief gesprek op gang.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en is vertrouwelijk. Toch zullen partijen niet snel zelf contact opnemen met een mediator. Zijn partijen al in een conflict verwikkeld, dan zullen zij het ook niet snel eens worden over het inschakelen van een mediator. Het is dus van belang dat de werkgever contact opneemt bij een arbeidsconflict en mij op de hoogte stelt van de namen en telefoonnummers van partijen, zonder daarbij inhoudelijk in te gaan op het conflict zelf.

Ik zal dan zo snel mogelijk contact opnemen en een eerste afspraak plannen. De intake zal altijd met elke partij afzonderlijk plaatsvinden om te bepalen of het conflict zich leent voor mediation. Daarna volgen één of meerdere gezamenlijke sessies, afhankelijk van de tijd die nodig is om tot overeenstemming te komen.

Even sparren? Bel mij gerust: 

06 – 11 06 38 31

In een klankbordgesprek van 10 minuten wordt snel duidelijk wat je kunt doen, en of ik je kan helpen

Klik hier als je liever gebeld wilt worden

Co-mediation

In sommige gevallen is het nuttig om samen te werken met een co-mediator. Iemand die ook volgens de gedragsregels van het MfN Register werkt, maar bv extra expertise heeft.

Ik werk samen met o.a.:

drs. Patrick van Tuijl, Actoe Mediation
Adri Staal, Mediator in de Buurt