Zijn juridische stappen echt nodig als je werknemer niet meer naar het werk wil komen?

Hoe vaak komen kleine en grote conflicten voor? En hoe vaak worden ze niet de kop ingedrukt en wordt er niet geluisterd naar wat er echt speelt? Onderliggend is er vaak meer aan de hand. Een medewerker die niet meer op zijn plek zit in de organisatie en zijn onvrede afreageert op anderen. Iets wat gezegd is en wat een grote impact heeft maar wat de medewerker niet durft te uiten. Of pesterijen… ruim 25% van de mensen in Nederland is weleens gepest op de werkvloer met verzuim als gevolg volgens een onderzoek van TNO uit 2015; dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling!

Conflicten sluimeren vaak een hele tijd voordat ze tot uitbarsting komen.

Maar als ze tot uitbarsting komen is het ook meteen goed mis! En alhoewel een conflict geen reden mag zijn voor verzuim, is de realiteit een stuk weerbarstiger. Uit een onderzoek van TNO Arbeid uit 2013 onder 23.000 werknemers, blijkt dat maar liefst ruim 11.000 werknemers (!)te maken hebben gehad met een conflict op de werkvloer!

Conflicten op de werkvloer horen niet thuis in de medische hoek.

Helaas wordt er maar al te vaak gegrepen naar dit machtsmiddel en als een bedrijfsarts niet de juiste informatie krijgt, kan hij dit ook niet goed beoordelen. Bij een conflict dient de bedrijfsarts hiervan op de hoogte te worden gesteld, zodat hij een goede beoordeling kan maken en de STECR richtlijnen kan toepassen. Het gezegde: Voorkomen is beter dan genezen gaat voor conflicten helemaal op! Preventieve gesprekken met medewerkers leveren mij altijd waardevolle informatie op. De meest loyale medewerker is ook degene waarbij de bom het makkelijkst kan barsten.

Zet mediation in om escalatie te voorkomen

Mediation is bij uitstek geschikt om in te zetten bij arbeidsconflicten. Bij mediation draait het niet om de vraag wie gelijk heeft, het is de bedoeling dat partijen er samen uitkomen. Door onder begeleiding te zoeken naar een oplossing kan een verstoorde arbeidsverhouding weer worden hersteld. Of komt het tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar altijd bepalen partijen zelf wat de uitkomst wordt. Als mediator, een neutrale en onpartijdige derde, heb ik geen belang bij de uitkomst van wat partijen verdeeld houdt. Door partijen te vragen naar belangen en achterliggende waarden, en door te helpen naar elkaar te luisteren, krijg ik een constructief gesprek op gang.

3 Garanties:

        1. Vertrouwelijkheid & geheimhouding is de basis; alles wat wordt besproken blijft binnenskamers
        1. De kosten zijn te overzien; het tarief van een mediator ligt vele malen lager dan van een jurist.
        1. Met ruim 10 jaar ervaring als casemanager verzuim werk ik volgens de actuele wet- en regelgeving en volg ik de Wet verbetering Poortwachter zoals deze bedoeld is.

 Over Nicoline van Klaveren

Doe alles wat je doet met hart en ziel, dat is mijn levensmotto. Tegelijkertijd ben ik zeer geïnteresseerd in het volgende: Waarom doen mensen zoals ze doen? Ruim 10 jaar geleden begon ik bij een kleine, landelijk opererende arbodienst. Daar kreeg ik o.a. te maken met mensen die zich ziek meldden, maar dat eigenlijk niet waren. Waarom doen mensen dat? Wat beweegt ze om zich ziek te melden terwijl er eigenlijk iets heel anders speelt. In gesprekken kreeg ik de volgende uiteenlopende redenen te horen: Geen zin, scheiding, ruzie op het werk, gewoon zin in een vrije dag, problemen thuis, financiële ellende, onvrede over de gang van zaken… Daar werd ik door getriggerd.

In 2013 ben ik voor mezelf begonnen. Na een leerzame periode bleek ik het werk bij de arbodienst op de automatische piloot te doen.. Ik had niet echt plezier meer in mijn werk. Door zelf de regie in handen te nemen kon ik mij, naast mijn werk als re-integratiespecialist, meer toeleggen op gesprekken die dieper op de zaken ingingen. Vanaf toen heb ik honderden gesprekken gevoerd en mede door deze gesprekken is veel langdurig verzuim voorkomen. Mijn drijfveer om dit werk te doen is een groot rechtvaardigheidsgevoel: ik wil graag dat er ten alle tijden recht wordt gedaan aan de situatie. Door mijn interim werkzaamheden bij o.a. Keerpunt, de Goudse Verzekeringen en Aegon Schadeverzekeringen heb ik veel ervaring opgedaan over de periode na 104 weken verzuim en kan ik ondersteuning bieden bij schadelastbeperking voor eigenrisicodragers. In 2014 heb ik de basisopleiding Mediation gedaan die inmiddels is aangevuld met de opleiding tot Arbeidsmediator. Op dit moment ben ik bezig met opleiding tot Arbeidsdeskundige via Scolea. Daarnaast ben ik HR Coach en Adviseur  en Reïntegratiespecialist.

Het is voor mij belangrijk dat het proces netjes wordt gevolgd, zodat de werkgever geen onnodige loonsancties krijgt. Daarnaast is samenwerken met UWV ook belangrijk. Vanwege grote achterstanden is het wel zaak om vinger aan de pols te blijven houden zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Ik ben van mening dat er voor de werkgever en werknemer te veel onduidelijkheden zijn vanuit UWV en dat het mijn rol is hier duidelijkheid in te scheppen en een vertaling te maken naar begrijpelijke taal. De meeste werknemers hebben maar één maal te maken met UWV, dan is het wel fijn als ze ook snappen wat er wordt bedoeld.

Ook de begeleiding van werknemers tijdens hun re-integratie en duidelijk maken wat er in financieel opzicht allemaal bij een WIA uitkering komt kijken, is ontzettend belangrijk. Sommige werknemers verkeren in de veronderstelling dat wij nog in een verzorgingsstaat leven en dat “het wel goed komt”. Niets is minder waar! Door iedereen, werknemer én werkgever, financieel bewust te maken, kunnen schrijnende gevallen worden voorkomen. Ik zet mij hiervoor altijd ten volle in om op een duidelijke, zakelijke manier orde op zaken te stellen. Daarbij vergeet ik het menselijke aspect nooit uit het oog.

Even sparren? Bel mij gerust: 06 – 11 06 38 31

In een klankbordgesprek van 10 minuten wordt snel duidelijk wat je kunt doen, en of ik je kan helpen

Klik hier als je liever gebeld wilt worden