Vraag & Antwoord

Klik op het + teken, dan komt het antwoord tevoorschijn

Als jij je WIA-aanvraag indient, gaat UWV daar mee aan de slag. Dat doen ze in een bepaalde volgorde.

Eerst wordt de RIV toets uitgevoerd. Een arbeidsdeskundige van UWV gaat het complete dossier controleren. Er wordt gekeken of de werkgever voldoende heeft gedaan om je weer aan het werk te krijgen. Of alle formulieren aanwezig zijn en of alles netjes is uitgevoerd. Als blijkt dat er iets niet klopt, kan het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever. Dat betekent dat de werkgever je loon tot maximaal een jaar langer moet doorbetalen. Je WIA-aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Is alles in orde, dan krijg je een uitnodiging voor:

De verzekeringsarts. Deze gaat bekijken wat je medische situatie is en onderzoekt welke beperkingen je hebt. De beperkingen legt de verzekeringsarts vast in een Functionele Mogelijkhedenlijst, de FML. Hiermee wordt de grond van je belastbaarheid voor werk vastgesteld. Het medische verslag krijg je thuisgestuurd. De FML wordt overgedragen aan:

De arbeidsdeskundige. Deze deskundige bekijkt welk werk je nog kunt doen met de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld. Het gaat er voor het UWV om dat duidelijk wordt hoeveel inkomen je nog kunt verdienen met deze werkzaamheden. Er wordt naar minimaal 3 functies gezocht die je zou kunnen uitvoeren. Dat betekent niet dat je dat werk ook daadwerkelijk moet gaan doen, met deze functies wordt vastgesteld hoeveel je nog zou kunnen verdienen met werk dat bij je beperkingen past. Deze afspraak bij de arbeidsdeskundige is niet altijd nodig. Of het wel of niet nodig is bepaald de verzekeringsarts.

Meer lezen? In mijn blog “Waarom je WIA aanvraag soms wordt uitgesteld” ga ik er dieper op in.

In 2004 is de wet WIA tot stand gekomen. In deze wet is alles rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie vastgelegd.

WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Je vraagt een WIA-uitkering aan als je aan 2 voorwaarden voldoet:
1. Je kunt door ziekte niet werken of minder werken.
2, Je kunt door ziekte niet uw oude loon verdienen.

WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Deze uitkering kun je krijgen als je aan 2 voorwaarden voldoet:
1, Je bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
2. Je kunt met dat werk 65% of minder van je oude loon verdienen.

IVA = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
Deze uitkering kun je krijgen als je aan 2 voorwaarden voldoet:
1. Je kunt 20% of minder van je oude loon kunt verdienen.
2, Dit blijft in de toekomst vrijwel zeker zo.

Dit zijn onderdelen van de WIA uitkering:

LGU = Loongerelateerde Uitkering
Dit is het eerste deel van de WIA uitkering. Bij de LGU heb je recht op 70% van het laatstverdiende loon.
Dat loon kan niet hoger zijn dan € 4.906,15 per maand.
De duur van deze uitkering wordt gebaseerd op je arbeidsverleden en duurt minimaal 3 en maximaal 24 maanden.

RVC = Restverdiencapaciteit
Het bedrag wat je volgens UWV nog kan verdienen met werk wat bij je beperkingen past.
Dit wordt altijd vastgesteld als je arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 35 en 80% uitkomt.

LAU = Loonaanvullingsuitkering
Dit kan het tweede deel van de uitkering zijn. Bij een LAU ontvang je 70% van het laatstverdiende loon

VVU = Vervolguitkering
Of dit kan het tweede deel van de uitkering zijn. Bij een VVU ontvang je een percentage van het minimumloon. Welk percentage is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Onderstaand stroomschema legt uit wanneer je recht hebt op welke uitkering:

Leuke vraag. Door deze vraag te stellen zou je kunnen denken dat er een trucje bestaat om afgekeurd te worden.

Helaas, dan moet ik je teleurstellen.

Er is geen trucje om afgekeurd te worden.

Het heeft alles te maken met je beperkingen, met het loon wat je verdiende en met het loon wat je volgens UWV kan verdienen.

Je arbeidsongeschiktheidspercentage is niets meer dan een rekensom.

Hoe groter het verschil tussen het loon wat je verdiende en het loon wat je kunt verdienen volgens UWV, hoe hoger je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wil je er meer over lezen?

In mijn blog “Hoe komt het arbeidsongeschiktheidspercentage tot stand” leg ik precies uit hoe het werkt.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage is niets meer dan een rekensom. Het is gebaseerd op het loon wat je verdiende voordat je ziek werd.  Tijdens de beoordeling gaat de arbeidsdeskundige kijken welke functies je met je beperkingen nog wel zou kunnen uitvoeren. In de arbeidsdeskundige rapportage worden deze functies vermeld met het loon wat je ermee zou kunnen verdienen. Er moeten minimaal 3 functies te vinden zijn, anders wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage automatisch 80-100%.

Als er minimaal 3 functies zijn te vinden, dan neemt de arbeidsdeskundige de middelste van die drie functies. Soms wordt daar nog een factor op toegepast omdat het aantal uur wat je werkte niet overeenkomt.
De arbeidsdeskundige neemt het loon wat hoort bij de middelste functie. In het rapport staat het uurloon waar de arbeidsdeskundige mee heeft gerekend. Dat heet verdiencapaciteit.

Berekening:
Oude loon (wat je verdiende voor je ziek werd) –/-  Verdiencapaciteit (wat je volgens UWV kan verdienen) = …uitkomst….
…uitkomst…. / Oude loon (wat je verdiende voor je ziek werd) = …uitkomst….
…uitkomst….* 100%  = Arbeidsongeschiktheidspercentage

Voorbeeld:
Oud loon is € 33,80
Verdiencapaciteit is € 12,78

dan wordt de rekensom:

33,80 – 12,78 = 21,02
21,02 / 33,80 = 0,6219
0,6219 * 100% = 62,19%

Maatman is een ander woord voor de situatie voordat je ziek werd

Het loon wat je eerst verdiende noemt UWV Maatmanloon

En de uren die je eerst werkte wordt Maatmanuren genoemd

Dat zijn de cijfers waar UWV mee rekent.

Zo stellen ze je arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

TIP: kijk altijd na of dit wel klopt. 

Hou er wel rekening mee dat het gaat om uren en loon wat je verdiende vóórdat je ziek werd

Het UWV heeft zich te houden aan wettelijke termijnen die zijn vastgesteld voor het nemen van een beslissing.
Over het algemeen geldt:

  • Aanvraag WIA-uitkering: 8 weken na ontvangst
  • Melding verslechtering of Herbeoordeling: 13 weken na ontvangst
  • Bezwaar: 17 weken na ontvangst
  • Beroep: 18 maanden na ontvangst
  • Hoger Beroep: 24 maanden na ontvangst

UWV heeft al langere tijd te kampen met achterstanden. Hierdoor komt het voor dat de wettelijke termijn niet wordt gehaald.

TIP: Beslist UWV niet op tijd over je aanvraag? Dan kun je ze in gebreke stellen. Dit doe je door deze In gebreke stelling UWV in te vullen.
Vul het gedeelte voor de werknemer in en stuur het op naar het adres op de eerste bladzijde. UWV heeft dan 2 weken om met een beslissing te komen.
Doen ze dat niet, dan zijn ze je een vergoeding verschuldigd die in totaal op kan lopen tot € 1.442,-

De term ziektewet wordt nogal eens verkeerd gebruikt. Ik hoor vaak dat mensen “in de ziektewet” zitten als ze ziek zijn geworden tijdens hun vaste dienstverband. Dit is een term die vóór 2004 werd gebruik en klopt niet. Je werkgever is nl. vanaf je eerste ziektedag voor 2 jaar verantwoordelijk voor de doorbetaling van je loon. Als je een vaste baan hebt en je wordt ziek dan ben je dus (tijdelijk) arbeidsongeschikt.  Na 2 jaar gaat UWV je keuren en wordt beoordeeld of je recht hebt op een WIA -uitkering.

De ziektewet bestaat wel, maar is bedoeld voor:

  • mensen die geen werkgever hebben, maar bv wel een WW uitkering en ziek worden
  • mensen die een tijdelijk contract hebben wat niet wordt verlengd vanwege hun arbeidsongeschiktheid, zij gaan ziek uit dienst

Als je geen werkgever hebt of ziek uit dienst gaat, kun je dit melden bij UWV. Zij gaan dan je aanvraag beoordelen en bekijken of je recht hebt op een uitkering op basis van de ziektewet.

Als UWV vind dat je voor 80-100% arbeidsongeschikt bent, zijn ze tegelijkertijd van mening dat er in de toekomst verbetering te verwachten valt. Dat kan doordat je bv een behandeling moet ondergaan waardoor je waarschijnlijk weer meer kunt dan toen je bij de beoordeling werd gezien.

Bij een IVA is vast komen te staan dat je nu en in de toekomst niet meer kunt werken. Ook dan ben je 80-100% arbeidsongeschikt, maar is het duurzaam. Er valt dus niet of nauwelijks verbetering te verwachten in jouw situatie.
Let op: IVA is niet persé een eindstation. Het kan zijn dat het in de toekomst tóch beter met je gaat en dat je best een paar uurtjes kan werken. Dat mag en je mag er maximaal 20% van je WIA maandloon mee verdienen. Je moet dan je verdiensten doorgeven aan UWV. Zij verrekenen je inkomsten met de uitkering en trekken dat bedrag er vanaf. Uiteindelijk zou het zelfs kunnen dat je weer gekeurd wordt en je in de WGA terecht komt; je hebt dan nog steeds recht op een uitkering maar je verdient er zelf ook een deel bij.

Je uitkering gaat nooit zomaar omlaag. UWV moet dit aankondigen in een brief. Dit gebeurt als het eerste deel van je WIA-uitkering ten einde komt. Dan ontvang je een brief waar in staat dat je loongerelateerde uitkering binnenkort de maximumduur bereikt.

Als je volgens UWV nog mogelijkheden hebt om te werken maar wel een WIA-uitkering krijgt, dan valt je arbeidsongeschiktheidspercentage altijd tussen 35 – 80%. UWV heeft tijdens de WIA-beoordeling ook een bedrag vastgesteld wat je volgens hen nog zou kunnen verdienen. Dit noemen zij je restverdiencapaciteit.

Tijdens de loongerelateerde uitkeringsperiode heb je de tijd gekregen om een betaalde baan te zoeken en te vinden. Het moet wel een baan zijn die bij je beperkingen past. Vaak helpt UWV je hiermee of is je (ex-)werkgever verplicht om je hiermee te helpen. Als je in die tijd helemaal niets hebt gedaan, niets hebt ondernomen, dan wordt je nu gekort op je uitkering.

Je krijgt nog maar een percentage van het minimumloon. Het minimumloon is per 1 januari 2022 € 1.725,-.  Welk percentage je krijgt is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Dan geldt:
Je arbeidsongeschiktheidspercentage valt tussen:
35 – 44,99% dan ontvang je 28% van het minimumloon = € 483,- per maand
45 – 54,99% dan ontvang je 35% van het minimumloon = € 603,75 per maand
55 – 64,99% dan ontvang je 42% van het minimumloon = € 724,50 per maand
65 – 80% dan ontvang je 50,75% van het minimumloon = € 875,44 per maand

Het wisselt per kantoor hoe hier mee om wordt gegaan. Het ene kantoor vindt het geen probleem om af te spreken op locatie, terwijl bij het andere kantoor enkel telefonische afspraken worden gemaakt.

Ik ben van mening dat een beoordeling door de telefoon minder grondig is dan een fysieke beoordeling.

Via de telefoon kan een verzekeringsarts niet zien hoe iemand beweegt of dat iemand bv in een rolstoel zit.

Niet dat je in een rolstoel niets meer kan, maar het is wel duidelijk dat je niet (lang) kunt staan.

TIP: als je wordt gebeld voor het maken van een afspraak, vraag dan of het telefonisch of fysiek is. Vraag om een fysiek spreekuur. Ook al duurt het dan misschien wat langer voor je aan de beurt bent, je hebt wel de meeste kans op een eerlijke beoordeling.

Dat is per dossier verschillend.

Over het algemeen is het niet zo slim. 

Want je kunt niet in de toekomst kijken.

En als je minder uur gaat werken en je houdt dit een tijdje vol,

dan is dat je nieuwe contract.

Stel dat je weer ziek wordt.

Dan moet je weer 2 jaar wachten tot de WIA aanvraag ingediend kan worden.

Maar dan gaat UWV uit van een lager aantal uren die je werkte.

En in plaats van een uitkering op basis van 32 uur, krijg je er dan één op basis van bv 20 uur.

Scheelt je 12 uur die je misloopt.

Ook al lijkt het een prima oplossing, je kunt jezelf in de vingers snijden als je het doet.

Tijdens de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid heb je op gezette tijden een afspraak met de bedrijfsarts.

Op een zeker moment stelt deze bedrijfsarts een FML of een IZP (inzetbaarheidsprofiel) op.

Bij sommige bedrijven heeft deze FML een heel andere naam.

Maar wat wel overeenkomt met de FML: de beperkingen worden in kaart gebracht.

En geeft adviezen hoe je op een goede manier terug kunt keren in je eigen werk

Het doel van de bedrijfsarts is (bijna altijd): terugkeer naar eigen werk. 

De verzekeringsarts ziet je na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

Deze stelt een FML op.

Met daarin je beperkingen.

Het doel van de verzekeringsarts is: het vaststellen van de beperkingen zodat een arbeidsdeskundige kan kijken of er nog functies zijn die je kunt uitvoeren met deze beperkingen.

Zoals je ziet is het doel van de bedrijfsarts heel anders dan het doel van de verzekeringsarts.

Daarom kunnen er (grote) verschillen ontstaan.

Het komt voor dat de verzekeringsarts een urenbeperking vaststelt.

Dat kan variëren van 6 uur per dag kunnen werken tot ongeveer 2 uur per dag kunnen werken.

Hiermee zegt de verzekeringsarts dat het voor jouw gezondheid het beste is als je niet meer dan het aangegeven aantal uur werkt.

Dat betekent niet dat je niet minder mag werken.

Minder werken is geen probleem.

Het loon wat je kunt verdienen is dan belangrijker.

Als jij je restverdiencapaciteit kunt verdienen met minder dan het aangegeven aantal uur werken, dan is dat prima.

Wil je hier meer over lezen?

Lees dan mijn blog ” Restverdiencapaciteit, wat houdt het in”

Het heeft in ieder geval altijd zin om te laten onderzoeken of je een kans maakt als je bezwaar gaat indienen. Er is geen duidelijkheid te geven over wanneer het wel of geen zin heeft. Want zelf kijk je op een emotionele manier naar de beoordeling, dat wil niet zeggen dat de beoordeling niet juist is uitgevoerd.

Er zijn wel een paar richtlijnen: als je het idee hebt dat de verzekeringsarts je medische situatie niet goed heeft onderzocht of ingeschat, als er functies zijn gevonden waarbij je taken uit moet voeren waarvan de verzekeringsarts heeft aangegeven dat je dat niet kunt of als gebruikte cijfers zoals bv je jaarloon niet kloppen.

Het beste is echter om er een arbeidsdeskundige naar te laten kijken die er vanaf een afstandje naar kijkt en niet emotioneel betrokken is. Ik doe dit ook, het is een onderdeel van mijn pakketten voor begeleiding en herbeoordeling. Voordeel is dat de punten die je niet begrijpt op een duidelijke manier worden uitgelegd. En ik kan je zeggen of er wel of geen kans is op een succesvol bezwaar.

TIP: de bezwaartermijn is slechts 6 weken. Je kunt altijd pro forma bezwaar indienen. Daarmee laat je UWV weten dat je er over nadenkt om bezwaar te maken maar dat je nog wat extra tijd nodig hebt om dit goed uit te laten zoeken. Op deze site is een voorbeeld pro forma bezwaar te downloaden, kijk onder Gratis.

Als het je lukt om in de tussentijd weer je volledig aantal uur te werken is het sterk afhankelijk of je ook al je taken weer uit kunt voeren. En dan bedoel ik ook echt alle taken. De taken waarvoor jij een contract hebt met je werkgever. Het is ook van belang dat je hetzelfde aantal uur werkt. Als je echt weer helemaal volledig werkzaam bent in je eigen functie, dan heeft een WIA beoordeling soms geen zin en kun je je beter melden. 

Maar als er ook maar enige twijfel is, dan kun je het best wel naar de beoordeling gaan. UWV komt dan zelf wel tot de conclusie of er wel of geen sprake is van loonverlies. Voordeel van het toch laten uitvoeren van de beoordeling is dat, mocht je onverhoopt toch weer uitvallen voor langere tijd, je niet nogmaals 104 weken hoeft te doorlopen. Je kunt dan een melding doen van je verslechterde gezondheid en UWV zal je alsnog keuren. Het is mogelijk dat je dan wel een WIA uitkering krijgt, 

Soms kun je een deel van je eigen taken wel uitvoeren voor bv minder uur dan waar je voor bent aangenomen. Er wordt dan soms een nieuw contract aangeboden. Toch moet je goed nadenken of je dat wel wilt, zeker als je gezondheid onzeker is. Het gevaar bestaat nl dat je netjes aan het werk gaat, voor minder uur dan eerst en je toch weer arbeidsongeschikt wordt. In dat geval is er een nieuw contract, zul je weer 104 weken moeten wachten tot je gekeurd kan worden en gaat UWV uit van het loon wat je dan verdient. En dat is meestal minder. Uiteindelijk krijg je dan minder uitkering. 

TIP: Je werkgever kan aan UWV om vrijwillige loondoorbetaling vragen. Dat kan voor een half jaar. Je werkgever betaalt je loon dan nog een half jaar door en jij kunt in de praktijk uitvinden of je het werk kunt blijven volhouden. Na dat half jaar kun je of gekeurd worden of je hersteld melden. 

Als WIA-expert is mijn antwoord natuurlijk volmondig Ja! Maar dat is uiteraard zodat ik zelf genoeg werk blijf houden :) Gelukkig hebben de meeste werknemers een goed contact met hun werkgever. Het inschakelen van een expert is ook niet bedoeld om alle informatie van je werkgever en de bedrijfsarts in twijfel te trekken. De meeste werkgevers krijgen niet vaak te maken met een langdurig zieke medewerker die uiteindelijk een WIA aanvraag gaat indienen. Daarom weten ze ook niet alle ins en outs van de WIA aanvraag, de beoordeling en hoe het verder gaat als je een uitkering krijgt. 

Voor dat soort zaken is een expert een flinke toegevoegde waarde. Als je arbeidsongeschikt bent heb je niet om gevraagd om alles wat op je af komt. Vaak ben je ook voornamelijk bezig met je herstel en geeft alle dingen die je moet doen vreselijk veel stress. Je zoekt het internet af naar antwoorden op je vragen en daar wordt je ook niet altijd wijzer van. Want wat de een heeft meegemaakt hoeft niet van toepassing te zijn op de ander. In dat geval is het fijn om een WIA expert in te schakelen. Zodat je je gerichte vragen kunt stellen en wordt voorbereid op de beoordeling. Dat je deze expert in kan schakelen om als objectieve derde (of vierde) mee te gaan naar de gesprekken bij UWV. Iemand die voor de volle 100% opkomt voor jouw belangen en er op toeziet dat een eerlijke beoordeling wordt uitgevoerd. 

TIP: overleg met je werkgever dat je graag een expert in wilt schakelen en of ze bereid zijn om geheel of gedeeltelijk mee te betalen. Veel werkgevers hebben een verzuimverzekering die bereid is om een deel te vergoeden van deze inzet. 

Nee, je bent niet verplicht om mee te werken aan een WIA beoordeling. Uiteindelijk moet je als werknemer zelf de WIA aanvragen. Je werkgever mag na 104 weken wel stoppen met het doorbetalen van het loon. UWV krijgt geen mogelijkheid om vast te stellen of er sprake is van loonverlies als je geen WIA aanvraag doet. En dus ook niet of je werkgever voldoende heeft gedaan om je weer aan het werk te krijgen. Er kan dus geen loonsanctie worden opgelegd. Dat betekent dan dat je na 2 jaar geen inkomsten meer hebt. 

Er is een uiterste datum aan het indienen van de WIA aanvraag. Zorg dat je de aanvraag op tijd verstuurt. Stel dat je een week te laat bent, dan begint je uitkering ook een week later en heb je een week geen inkomsten.

Dat ligt helemaal aan het UWV kantoor waar je onder valt. De meeste kantoren proberen wel zo veel mogelijk afstand te houden. Maar het geeft telefonisch geen goed beeld. Want een verzekeringsarts kan bv niet zien hoe moeizaam je loopt of dat je last hebt van bv trillingen in je handen, om maar een voorbeeld te noemen.

Als jij nou het idee hebt dat het heel belangrijk is dat je fysiek naar het spreekuur komt, geef dat dan aan. Sta erop dat je wordt gezien door een verzekeringsarts en zorg dat je een afspraak op het kantoor van UWV krijgt. De afspraak met de arbeidsdeskundige kan wel telefonisch, die heeft al een conclusie getrokken op basis van de stukken van de verzekeringsarts en legt uit wat je arbeidsongeschiktheidspercentage is.

Een vervoegde IVA kun je niet zomaar aanvragen. Je bedrijfsarts moet hier advies over geven en moet medisch verklaren waarom er sprake zou kunnen zijn van de aanspraak op deze vervroegde IVA. Het gaat hierbij meestal om mensen waarvan duidelijk is dat zij geen kans meer hebben op herstel, nu of in de toekomst. Als een vervroegde IVA wordt toegekend, dan heb je geen re-integratieverplcihtingen meer. Lees er verder over in mijn blog: “Vervroegde IVA aanvragen”  hoe dat in zijn werk gaat. 

Let op: er is wel degelijk een nadeel. Dat heeft te maken met loonheffing en arbeidskorting. Dit mag (blijkbaar) niet meer worden toegepast. Onder aan de streep ga je er dus op achteruit.
Ik weet hier het fijne (nog) niet van, maar laat dit heel goed uitzoeken.

Alleen wanneer het duidelijk is dat je nooit meer kunt werken is het zinvol om dit te bespreken met de bedrijfsarts.
Deze kan dan zorgen voor een verklaring Bedrijfsarts waarmee je de aanvraag kan indienen. 

Dat is moeilijk te zeggen. Het is sterk afhankelijk op welke grond de 80-100% is toegekend. Is dat alleen op medische gronden, dus als de verzekeringsarts heeft geconstateerd dat je medisch niet in staat bent om te werken, dan kan er ook een andere uitkomst dan IVA uitkomen. Hoe dat kan heb ik beschreven in mijn blog: Soms loopt het anders

Als er ook een arbeidsdeskundig onderzoek is geweest tijdens de beoordeling, en de arbeidsdeskundige heeft geen functies kunnen vinden die je uit kunt voeren, dan ligt het aan de verzekeringsarts of er sprake is van IVA of niet. De verzekeringsarts moet dan uitspraak doen over de duurzaamheid van je klachten. Als de verzekeringsarts vindt dat er nog verbetering te verwachten valt, zal er niets aan je uitkering wijzigen. Alleen als de verzekeringsarts vindt dat er niet of nauwelijks verbetering valt te verwachten en de arbeidsdeskundige kan geen functies vinden, dan moet UWV tot de conclusie komen dat IVA de juiste uitkering is. 

Op welke termijn je dit kunt aanvragen is niet te zeggen. UWV neemt geen herbeoordelingen in behandeling die binnen een jaar worden aangevraagd. Als er wijzigingen optreden in je situatie, als het slechter gaat of als er geen behandeling meer mogelijk is nadat je alles hebt geprobeerd zijn goede indicaties om actie te ondernemen. 

TIP; laat je dossier onderzoeken door bv een arbeidsdeskundige. Die kan je goed advies geven of het wel of niet zinvol is om een herbeoordeling aan te vragen. 

Bij een vervroegde IVA kan er geen sprake zijn van de mogelijkheid dat je aan het werk bent. Vervoegde IVA wordt alleen toegekend als duidelijk is dat je nooit meer kunt werken.

De eerste 2 jaar van je arbeidsongeschiktheid zal je werkgever het loon moeten doorbetalen. In principe betalen de meeste werkgevers het eerste jaar 100% van het loon en het 2e jaar 70% van het loon. Maar er zijn ook werkgevers die andere regels toepassen. Dat mag als dat bv in een CAO staat. Als er maar minimaal 70% van het loon wordt betaald en dat bedrag mag niet onder het minimumloon komen. 

Als je een WIA uitkering hebt en je werkt, dan moet je wat je verdient opgeven aan UWV. Zij trekken dan 70% van wat je verdient af van de uitkering.

Dus als je een WIA uitkering krijgt van € 1.500,- en met werken verdien je € 1.000,-, dan trekt UWV € 700,- (=70% van € 1.000,-) van je uitkering af.
Dan krijg je van UWV € 800,- (= € 1.500,- -/- € 700,-)en daar moet je het geld wat je verdient met werken bij optellen:
€ 800,- + € 1.000,- = € 1.800,-

Deze rekensom laat zien dat je altijd meer geld overhoudt als je werkt. Bij “alleen” een uitkering krijg je nl € 1.500,- en als je er bij werkt hou je € 1.800,- over

Als je werkgever eigenrisicodrager (ERD) is, dan houdt dat in dat hij/zij 12 jaar lang verantwoordelijk is voor het doorbetalen van het loon en het uitvoeren van re-integratieverplichtingen. Een werkgever die geen ERD is, hoeft maar 2 jaar door te betalen en dan neemt UWV het over. Dus als je een WIA uitkering krijgt en je werkgever is ERD, dan zal UWV maandelijks een factuur sturen voor alle mensen die een WIA uitkering hebben. Daar merk je zelf verder niets van. 

De werkgever moet vervolgens in de 10 jaar nadat je de WIA uitkering hebt gekregen zorgen voor je re-integratie. Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld. Sommige werkgevers roepen de werknemer op regelmatige basis op bij de bedrijfsarts om te bepalen of de situatie is gewijzigd. Hierdoor wordt snel duidelijk of een herbeoordeling moet worden aangevraagd. Als er mogelijkheden zijn om te werken en het lukt je niet om zelf een betaalde baan te vinden die bij je beperkingen past, dan kun je aankloppen bij de (ex-) werkgever voor ondersteuning. UWV zal bij een ERD altijd zeggen dat je bij je (ex-) werkgever moet zijn voor hulp.

Het vaakst hoor ik helaas dat een werknemer niets meer hoort van de (ex-) werkgever. Het is niet te zeggen of het een voor- of nadeel is.

Zoals al eerder gezegd is een werkgever die eigenrisicodrager is 10 jaar verantwoordelijk voor het betalen van je loon en voor je re-integratie vanaf het moment dat je een WIA-uitkering krijgt.

Zolang jij een WIA-uitkering krijgt val je onder de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en is er nu of in de toekomst nog een mogelijkheid voor je om te werken. Je (ex-) werkgever zal er alles aan moeten doen om je te helpen met het zoeken en vinden van betaald werk wat bij je beperkingen past. Al die tijd moet je werkgever betalen.

Als blijkt dat jij een IVA uitkering krijgt, is vast komen te staan dat er nu of in de toekomst geen mogelijkheden zijn om te werken. In dat geval hoeft je werkgever ook geen re-integratieinspanningen meer te doen en hoeven ze ook niet meer voor je te betalen. Alles wordt dan door UWV betaald. Dus je werkgever laat je met rust omdat er toch geen mogelijkheden (meer) zijn en er niet meer voor jou hoeft te worden betaald.

Heb je zelf een vraag die er niet tussen staat?

Mail je vraag