Waarom je kop in het zand steken niet werkt bij verzuim

 

Bij veel ondernemingen staat ieder jaar het verlagen van het verzuim in de top 10 van aandachtspunten. In januari gaan zij fris van start met het vaste voornemen er nu echt iets aan te gaan doen. Helaas gaat het met die voornemens vaak net zo als de voornemens om meer te sporten, stoppen met roken en af te vallen. Ze zijn vaak al snel gestrand.

Over een andere boeg

Zo ook Cas, een persoonlijke vriend van mij én directeur van een goedlopende zaak in bedrijfskleding. Hij is begin van het jaar overgestapt van een logge, landelijke arbodienst naar een kleinere, lokaal opererende arbodienst. Hij wilde het totaal over een andere boeg gooien en de gekozen arbodienst heeft hem met een prachtige presentatie overtuigd. Toch is hij niet tevreden als hij contact met mij opneemt. “Voor elk wissewasje moet ik betalen” begint hij, “ook voor zaken waar ik helemaal niet om heb gevraagd maar die op eigen initiatief worden gedaan. En als mijn verzuim nu zienderogen afnam….”

Bestond er maar een quick fix

Verlagen van verzuim is een kwestie van een lange adem. Bestond er maar een quick fix of een magisch toverstokje waarbij alle verzuimproblemen in een handomdraai tot het verleden behoren. Cas verwachtte de oplossing te hebben gevonden in een nieuwe arbodienst, die in de verkennende fase gouden bergen en procenten verlaging heeft beloofd. Anderen kiezen weer voor een arbodienst die een preventieve aanpak beloofd; maar wat houdt die preventieve aanpak nu eigenlijk in? Werknemers krijgen open deuren voorgeschoteld; dingen die ze allang weten maar waar ze om bepaalde– voor henzelf volstrekt duidelijke – redenen niet mee aan de slag gaan.

Wat is het probleem?

Werknemers die zich gedragsmatig ziekmelden hebben een probleem. De eerste stap is erkennen dat dit probleem bestaat. Uit onmacht, schaamte en wantrouwen zal deze werknemer het probleem niet snel bespreken met de leidinggevende of de HR manager. De HR manager signaleert wel dat de betreffende werknemer vaak ziek is, maar verzuimd te (laten) vragen wat er werkelijk aan de hand is. Niet uit onwil of uit desinteresse, maar simpelweg omdat de tijd hiervoor ontbreekt. En de arbodienst is onvoldoende op de hoogte van wat er zich binnen het bedrijf afspeelt.  Het is dus belangrijk te achterhalen wat het échte probleem is.

En nu aan de slag!

Vervolgens moet bekeken worden wat er gedaan kan worden aan het probleem. Soms is een eenvoudige aanpassing in het contract nodig om het probleem op te lossen. Vaker is er meer nodig om tot een goede oplossing te komen. Het is dan zeer belangrijk oprechte belangstelling te hebben voor het verhaal van je medewerker. Niet zelden is dit voor leidinggevenden moeilijk. Niet omdat het zulke onsympathieke horken zijn, maar omdat de frequent verzuimende medewerker al langere tijd een doorn in het oog is. De irritatie is al te hoog opgelopen om onbevooroordeeld naar hun verhaal te luisteren. Op zo’n moment is het beter een onafhankelijke derde in te schakelen. Buiten het feit dat deze met een frisse blik naar de situatie kijkt, zal ook geen non verbale communicatie (irritatie) waarneembaar zijn voor de medewerker.

Zinvol: terugkeergesprek

Als de werknemer weer terug is op de werkvloer is het zeer zinvol een terugkeergesprek te houden. De werknemer wordt bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen, het wel en wee binnen het bedrijf en kan zelf aangeven of er nog bepaalde knelpunten zijn. Dit wordt bijna in geen enkel bedrijf gedaan! In het bedrijf van Cas bijvoorbeeld is het niet gebruikelijk dat een medewerker een gesprek krijgt bij zijn terugkeer op de werkvloer. Ook worden geen evaluatie gesprekken gevoerd met mensen die meer dan drie keer verzuimen in een jaar. “Met alle respect”, zegt Cas daarover, “maar ik betaal mijn mensen om het werk uit te voeren waar ik ze voor heb aangenomen. Voor zweverig gezwets moeten ze niet bij mij zijn. Ik zie daar het nut niet van in en zodoende kost die hele ziekmelding me nóg meer geld.”

Kop-in-het-zand standpunt

Ook al begrijp ik het standpunt van Cas heel goed, hij moet zich ook beseffen dat een verzuimende medewerker al snel € 300,- per dag kost! Als werknemers niet op hun gedrag worden gewezen blijven zij daarin volharden: ziekmelden als hun probleem de kop weer opsteekt. Zes of meer keer per jaar is hierbij geen uitzondering.  Zolang de werkgever niet achterhaalt wat er werkelijk speelt bij de frequent verzuimende werknemer, zal deze blijven vervallen in het gedragsmatige verzuim en tikt de kostenpost verzuim vrolijk door.

Ik pleit dan ook voor:

  • vroegtijdige signalering (bij de derde keer verzuim in één jaar)
  • investeren in de werknemers
  • oprechte aandacht schenken aan het probleem.
  • meedenken in een oplossing van het probleem
  • hulp aanbieden

Een voor beide partijen bevredigende oplossing

Er ontstaat er een win-win situatie: de werknemer voelt zich gehoord, krijgt hulp bij het probleem en komt in een positieve spiraal terecht. De noodzaak om zich ziek te melden is er niet meer. De werkgever zal eerst moeten investeren in het personeel, maar zal daarna merken dat er minder productieverlies is, de werknemer betrokken en loyaal is en het verzuim daadwerkelijk daalt. Hierdoor wordt een bevredigende oplossing voor beide partijen bereikt.

 

Herkent u zich in bovenstaande situatie maar weet u niet waar te beginnen in een nieuwe aanpak?

Neemt u gerust contact met mij op om te overleggen. Ik ben bereikbaar op 06 – 11063831.

 

Laat hier je reactie achter

 

Zodat ik weet dat het geen spam is...