arbeidsconflict, mediation

Drie Misverstanden over Mediation uit de weg Geruimd

Als ik op een feestje aan mensen vertel dat ik Mediator ben, gespecialiseerd in arbeidsmediation krijg ik steevast te horen: “Oh, jij lost conflicten op die tussen mensen spelen”. Groot is dan vaak de verrassing als ik zeg dat ik dat helemaal niet doe. Tijd geworden dus om voor eens en voor altijd een aantal misverstanden over mediation uit de weg te ruimen. Om maar direct met het eerste misverstand te beginnen:

 

De mediator lost geen conflicten op!

Huh? De mediator lost geen conflicten op? Waarvoor neem ik die mediator dan in de arm? Het is begrijpelijk dat veel mensen denken dat de mediator de oplossing zal geven voor de problemen die er spelen. Uiteindelijk is het natuurlijk wel het doel dat het conflict tot een oplossing komt, maar die oplossing bereiken de partijen zelf. De mediator is een onafhankelijke persoon die het gesprek leidt en er voor zorgt dat partijen op een constructieve manier met elkaar communiceren. Op die manier komen partijen tot een oplossing die zij zelf kiezen en is er sprake van een win-win situatie.

 

De mediator kan niet onpartijdig zijn

In arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever, in het kader van goed werkgeverschap, de kosten van de mediation draagt. Begrijpelijk dat een werknemer twijfels kan hebben bij de onpartijdigheid van de mediator. Die wordt immers betaald door de werkgever en zal dus ook moeten doen wat deze wil. Niets is minder waar. Mediators werken volgens afgesproken gedragsregels wat inhoudt dat zij een vertrouwenspositie hebben voor alle betrokken partijen en dat de onpartijdigheid hierdoor is gewaarborgd. De mediator trekt zich terug of aanvaardt de opdracht niet als deze onpartijdigheid niet kan worden nageleefd.

 

Alles wat ik zeg kan tegen me worden gebruikt

Ook dat is een veelgehoord argument wat op een misverstand berust. Bij een arbeidsmediation is het gebruikelijk dat het eerste gesprek, de intake, alleen met de mediator plaatsvindt. In dit gesprek krijgt elke partij afzonderlijk de kans om vrijuit te spreken over de kwestie die speelt. Aan het eind van het gesprek wordt afgesproken welke punten in de gezamenlijke sessie worden besproken en welke punten zij liever niet ter sprake brengen. In de gezamenlijke sessie wordt de mediation overeenkomst getekend, waarin o.a. wordt vastgelegd dat alles wat wordt besproken onder de vertrouwelijkheid valt en niet mag worden gebruikt in gesprekken met derden. Als partijen dat toch willen, zal de persoon met wie ze ruggenspraak willen houden ook een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

 

Mediation is bij uitstek geschikt om in te zetten bij arbeidsconflicten. Bij mediation draait het niet om de vraag wie gelijk heeft, het is de bedoeling dat partijen er samen uitkomen. Door onder begeleiding te zoeken naar een oplossing kan een verstoorde arbeidsverhouding weer worden hersteld. Of komt het tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar altijd bepalen partijen zelf wat de uitkomst wordt. Als mediator, een neutrale en onpartijdige derde, heb ik geen belang bij de uitkomst van wat partijen verdeeld houdt. Door partijen te vragen naar belangen en achterliggende waarden, en door te helpen naar elkaar te luisteren, krijg ik een constructief gesprek op gang. En zo behoort een arbeidsconflict snel weer tot verleden tijd.

 

Laat hier je reactie achter

 

Zodat ik weet dat het geen spam is...