Ziek uit dienst, kan dat zomaar?

Onlangs was ik op bezoek Rogier, die de boekhouding verzorgt voor een groothandel in levensmiddelen. Bij gebrek aan een personeelsafdeling doet Rogier de personeelszaken er ook “een beetje bij”. Omdat hij niet van alle facetten op de hoogte is, huurt hij mij eens per maand een dag in om te sparren en te overleggen. Zo had hij deze keer een vraag over ziek uit dienst gaan, kon dat zomaar?

 

Te kostbaar

We bespraken de case van Natasja, die al enkele maanden thuis zat met burnout klachten. Natasja was nog geen anderhalf jaar in dienst toen zij uitviel. Nu, na een aantal bezoeken aan de bedrijfsarts en het inzetten van de juiste interventie, is er nog geen zicht op de datum dat Natasja het werk weer geheel of gedeeltelijk kan hervatten. Omdat Rogier inzicht heeft in de cijfers, heeft hij moeten concluderen dat het voor het bedrijf te kostbaar is haar in dienst te houden.

 

Ontslag tijdens ziekte?

Over twee maanden zal een beslissing moeten worden genomen of het contract van Natasja wordt verlengd of niet. “Maar”, zo begint Rogier, “wij mogen haar toch helemaal niet ontslaan tijdens ziekte?” Een vraag waar veel ondernemers mee worstelen en waar niet zelden verkeerde beslissingen worden genomen vanwege onwetendheid. Er is in het geval van Natasja geen sprake van ontslag. Zij heeft een contract voor bepaalde tijd wat binnen afzienbare tijd afloopt. Het staat de werkgever vrij om dit contract niet te verlengen. Ook al is Natasja ziek. Als is voldaan aan een aantal voorwaarden, kan het dossier worden overgedragen aan UWV en neemt deze de betalingsverplichting over.

 

Voorwaarden voor overname betalingsverplichting door UWV

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de zieke werknemer op een juiste manier over te dragen. Allereerst is de tijdsduur tot aan het einde van het contract van belang.

  • Het is niet nodig een re-integratieverslag te maken als de werknemer na de eerste dag van ziekte korter in dienst blijft dan zes weken.
  • Een verkort re-integratieverslag wordt gevraagd voor een werknemer waarbij het dienstverband eindigt binnen zes tot tien weken na de eerste ziektedag.
  • Voor een medewerker die langer dan tien weken of langer ziek is voor einde dienstverband moet een volledig re-integratieverslag worden gemaakt.

 

Actueel oordeel

In het geval van Natasja is er, in het kader van de wet verbetering poortwachter, al een dossier aangelegd met een probleemanalyse en een plan van aanpak. Aan alle re-integratieverplichtingen is voldaan. Ongeveer twee weken voor de einddatum van het contract zal Rogier een actueel oordeel laten opmaken bij de bedrijfsarts. Dit oordeel geeft de actuele stand van zaken weer over de (on)mogelijkheden van Natasja. Uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband wordt het re-integratieverslag aan Natasja meegegeven. Op de laatste officiële werkdag vult Rogier het formulier “Ziek uit dienst’ van het UWV in en stuurt het naar het genoemde adres op het formulier.

 

Ziek uit dienst!

Het is mogelijk dat het UWV na einde dienstverband om aanvullende informatie vraagt, zoals bijvoorbeeld een probleemanalyse, plan van aanpak, medische informatie  en een eindevaluatie. De medische informatie is niet in het bezit van de werkgever; hiervoor zal, indien nodig, de bedrijfsarts worden benaderd. Als Rogier er voor zorgt dat alle documenten binnen de gestelde termijn in handen van het UWV komen, riskeert hij geen boete. Zo heeft hij als werkgever aan alle formaliteiten voldaan.

 

Laat hier je reactie achter

 

Zodat ik weet dat het geen spam is...