Belangrijk! Volg de onderstaande stappen

Bedankt voor je betaling. Lees nu onderstaande informatie goed door en volg de stappen.

Stap 1

Om voor en namens jou aan de slag te kunnen, heb ik een machtiging nodig.

Download de machtiging hier:

Vul de machtiging in met je:

 • Voorletters en achternaam
 • BSN (te vinden op bv de achterkant van je rijbewijs of de papieren van UWV)
 • Geboortedatum
 • Adres

En onderteken de machtiging.

Stap 2

 • Ga naar Wetransfer.com.
 • Soms moet je nog  op Ik ga akkoord klikken
 • Aan de linkerkant staat een blok: Upload bestanden.
 • Druk op de +
 • Selecteer de volgende bestanden:
  • beslissing van UWV (alle bladzijden, let goed op voor- en achterkant!)
  • arbeidsdeskundige rapportage
  • verzekeringsgeneeskundige rapportage
  • Functionele Mogelijkhedenlijst
  • ondertekende machtiging 
 • Klik op Openen om ze te uploaden
 • De geselecteerde bestanden komen in een lijst te staan.
 • Typ in het veld ‘Email naar’ : bezwaar@leanz.nl
 • Typ in het veld ‘Je e-mailadres’ je eigen e-mailadres.
 • Schrijf in het vak ‘Bericht’ eventueel een toelichting.
 • Klik op Versturen.
 • WeTransfer mailt een verificatiecode.
 • Vul de verificatiecode in.
 • Klik op Verifieer.
 • De bestanden worden verzonden

Hoe gaat het verder?

Hierna zal ik de bestanden downloaden en opslaan op een beveiligde server.

Ik stel alvast pro forma bezwaar in zodat de uiterste bezwaardatum niet in gevaar komt.

Dan ga ik de stukken doornemen en onderzoeken.

Vraag eventueel aanvullende informatie op bij UWV.

Mijn bevindingen zet ik in een rapport.

Het rapport stuur ik toe met een advies over het wel of niet doorzetten van het bezwaar.