Belangrijk! Volg de onderstaande stappen

Bedankt voor je betaling. Lees nu onderstaande informatie goed door en volg de stappen.

Stap 1

Om voor en namens jou aan de slag te kunnen, heb ik een machtiging nodig.

Download de machtiging hier:

Vul de machtiging in met je:

 • Voorletters en achternaam
 • BSN (te vinden op bv de achterkant van je rijbewijs of de papieren van UWV)
 • Geboortedatum
 • Adres

En onderteken de machtiging.

Maak daarnaast een korte eigen verklaring waarom dit bezwaar volgens jou moet worden ingediend. Zet daarin o.a.:

 • onder welke omstandigheden het gesprek is geweest (op locatie, telefonisch, beeldbellen, duur van het gesprek, etc)
 • welke beperkingen niet door de verzekeringsarts zijn meegenomen in de beoordeling
 • welke medische aandoening je voor deze beperkingen kunt aanwijzen (bv ik kan 30 minuten staan vanwege ….)
 • of je aanvullende, liefst schriftelijke, medische informatie hebt

Stap 2

 • Ga naar Wetransfer.com.
 • Soms moet je nog  op Ik ga akkoord klikken
 • Aan de linkerkant staat een blok: Upload bestanden.
 • Druk op de +
 • Selecteer de volgende bestanden:
  • beslissing van UWV (alle bladzijden, let goed op voor- en achterkant!)
  • arbeidsdeskundige rapportage
  • verzekeringsgeneeskundige rapportage
  • Functionele Mogelijkhedenlijst
  • eigen verklaring
  • ondertekende machtiging 
 • Klik op Openen om ze te uploaden
 • De geselecteerde bestanden komen in een lijst te staan.
 • Typ in het veld ‘Email naar’ : bezwaar@leanz.nl
 • Typ in het veld ‘Je e-mailadres’ je eigen e-mailadres.
 • Schrijf in het vak ‘Bericht’ eventueel een toelichting.
 • Klik op Versturen.
 • WeTransfer mailt een verificatiecode.
 • Vul de verificatiecode in.
 • Klik op Verifieer.
 • De bestanden worden verzonden

Hoe gaat het verder?

Hierna zal ik de bestanden downloaden en opslaan op een beveiligde server.

Ik stel alvast pro forma bezwaar in zodat de uiterste bezwaardatum niet in gevaar komt.

Dan ga ik de stukken doornemen en onderzoeken.

Vraag eventueel aanvullende informatie op bij UWV.

Mijn bevindingen zet ik in een rapport.

Het rapport stuur ik toe met een advies over het wel of niet kansrijk zijn van het bezwaar.