bezwaarschrift

Bezwaarschrift: 2 voorbeelden uit de praktijk

Veruit het allerleukste onderdeel van mijn werkzaamheden vind ik bezwaar indienen bij UWV.

Niet dat ik nu elke gelegenheid aangrijp om bezwaar te maken.

Ik moet er wel heil in zien.

Als ik de overtuiging heb dat een bezwaar zal slagen, dan ga ik hem aan.

Gelukkig zijn bijna alle bezwaarzaken die ik tot nu toe heb gedaan ook gegrond verklaard.

Dat wil zeggen dat UWV de cliënt, namens wie ik bezwaar maak, in het gelijk heeft gesteld.

Aan de hand van 2 casussen neem ik je mee in de wereld van bezwaar.

Bezwaarschrift 1

Ik word benaderd door een directeur van een arbodienst.

Hij heeft een dossier van een dame waarbij hij het vermoeden heeft dat het niet klopt.

Of ik er eens naar wil kijken en kan inschatten of bezwaar zinvol is.

Deze dame is met een flink aantal beperkingen voor 62,24% in de WIA terecht gekomen.

Het gaat slechter met haar en kan zichzelf nauwelijks zelfstandig verzorgen.

Zij heeft een herbeoordeling aangevraagd.

De verzekeringsarts ziet geen aanleiding voor een andere FML.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk.

IVA is uitgesloten

De verzekeringsarts motiveert helemaal niet waarom hij dat vindt.

Daarnaast zijn er 5 functies door de arbeidsdeskundige gevonden.

Ik zie bij elk van de functies wel onderdelen waardoor ze naar mijn idee niet geschikt zijn.

Mijn insteek wordt functies te laten vervallen in bezwaar.

Daardoor zal het arbeidsongeschiktheidspercentage 80-100% worden.

Vanwege de aard van de klachten meld ik alvast dat IVA vrijwel is uitgesloten.

Beslissing op bezwaar

Dan ga ik aan mijn bezwaar beginnen.

Pluis het verzekeringsgeneeskundige rapport volledig uit.

En ga per functie vaststellen waarom deze niet passend is.

Resultaat is een bezwaar van 8 kantjes.

Dan begint het grote wachten.

Want voor het nemen van een beslissing op bezwaar heeft UWV maar liefst 17 weken de tijd.

Op de allerlaatste dag valt een dikke enveloppe op de mat van UWV.

De beslissing op bezwaar.

Benieuwd scheur ik de enveloppe open en begin te lezen.

Wat schetst mijn verbazing: bezwaar is gegrond verklaard en in plaats van 62,24% krijgt deze cliënt IVA!

Dat heb ik niet zien aankomen.

Maar wel een prachtig resultaat.

Bezwaarschrift 2

De HR medewerkster van een bedrijf benaderd me.

Voor een oud medewerker, die al sinds 2012 een WIA uitkering op basis van 80-100% heeft,

is een herbeoordeling aangevraagd.

UWV heeft een IVA toegekend per datum aanvraag, februari 2021.

De HR medewerkster vindt het wel vreemd dat er in al die tijd,

van 2012 tot 2021 nooit actie is ondernomen door UWV.

Zie ik kans om in bezwaar te gaan om te proberen de ingangsdatum van de IVA eerder te laten ingaan?

Na onderzoek van de stukken ga ik de uitdaging aan.

Geen bezwaar tegen de uitkomst

Tegen de uitkomst: IVA, stel ik geen bezwaar in.

Daar ben ik het wel mee eens.

Maar ik geef wel aan dat ik het niet eens ben met de ingangsdatum van de IVA. I

n de stukken staat nl. te lezen dat er in 2013 al een professionele herbeoordeling had moeten worden uitgevoerd.

Dat is niet gebeurd.

Ik verzoek UWV de datum aan te passen.

En verwijs ook nog naar een bepaald wetsartikel.

Want de oud medewerker wordt financieel benadeeld.

Bezwaar gegrond

Vrij snel komt de beslissing op bezwaar.

Bezwaar is gegrond verklaard en de datum van de IVA gaat 13 maanden eerder in.

Nu heeft de oud medewerker dus per januari 2020 recht op IVA.

Hij krijgt een leuk bedrag extra omdat UWV te weinig heeft betaald.

Maar in de beslissing op bezwaar staat iets vreemds.

De verzekeringsarts bezwaar is van mening dat er al per 2012 IVA had moeten worden toegekend.

Het staat er echt.

Maar de uitkeringsmedewerker van UWV zegt dat ze wettelijk gezien maar tot 52 weken terug kunnen gaan.

Na bezwaarschrift in beroep

Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens.

Als de verzekeringsarts bezwaar zegt dat er IVA had moeten worden toegekend per 2012,

dan wil ik hem hebben ook!

De enige manier om dat te bereiken is een beroepsprocedure aanspannen.

Dat gaat via de Rechtbank.

Ik schrijf een beroepsschrift waarin ik mijn gronden uiteenzet.

En vraag om vernietiging van het eerder genomen besluit.

Een beroepsprocedure via de Rechtbank duurt doorgaans heel lang.

Op het moment van schrijven is het “nog maar” een half jaar geleden dat het beroepsschrift is ingediend.

Ik heb dus nog geen beslissing.

Maar heb er wel alle vertrouwen in dat ook dit gaat lukken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.