arbeidsongeschiktheidspercentage

Hoe komt het arbeidsongeschiktheidspercentage tot stand?

Als je WIA-keuring achter de rug is krijg je doorgaans binnen 3 weken een brief van UWV met daarin de uitkomst van de keuring.

Deze brief wordt een beschikking genoemd.

In deze blog leg ik uit hoe UWV tot het arbeidsongeschiktheidspercentage komt.

Wat vooraf gaat aan de berekening

Nadat de verzekeringsarts de beperkingen in kaart heeft gebracht op een functionele mogelijkheden lijst (FML), gaat de arbeidsdeskundige aan de slag.

Deze voert de FML in in een computersysteem, het CBBS of Claim Beoordelings- en BorgingsSysteem.

Er worden automatisch functies geselecteerd die eventueel geschikt kunnen zijn.

De arbeidsdeskundige moet elke functie grondig controleren of deze echt geschikt is, dat is een pittige klus.

Drie functies

Uiteindelijk moet de arbeidsdeskundige minimaal 3 functies overhouden die passen bij je beperkingen.

Dat wil zeggen dat je beperkingen niet overschreden mogen worden.

Als jij bv. volgens de verzekeringsarts ongeveer 5 kg kan tillen of dragen, dan mag de arbeidsdeskundige geen functie selecteren waarin je dagelijks meerdere keren een voorwerp van 6 kg moet tillen.

Maar let op: het is niet zo zwart/wit.

Een functie waarbij je bv. 1 x per week een voorwerp van 6 kg moet tillen kan wél geselecteerd worden.

Het komt dan zo weinig voor in de betreffende functie dat UWV vindt dat je het die ene keer wel zou moeten kunnen uitvoeren.

De arbeidsdeskundige moet altijd motiveren waarom een functie geschikt is.

De berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage

Die 3 functies vind je terug in de arbeidsdeskundige rapportage die bij je beschikking wordt meegestuurd.

Soms zijn er nog meer functies geselecteerd, die vind je iets verderop in de rapportage.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt gebaseerd op het verlies aan loon wat je hebt doordat je je eigen werk niet meer uit kunt voeren.

Dit percentage wordt als volgt berekend:

Oud loon – restverdiencapaciteit / oud loon * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

  • Met oud loon bedoel ik het loon wat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd.
  • Met restverdiencapaciteit bedoel ik het bedrag wat je volgens UWV nog kan verdienen met een passende baan.

De restverdiencapaciteit (RVC)

De restverdiencapaciteit wordt vastgesteld aan de hand van de drie geselecteerde functies.

Hiervan nemen ze de middelste functie, daar hoort een uurloon bij en vaak staat er ook een factor achter.

Onder het blokje met de functies staat een uitleg over hoe het uurloon tot stand is gekomen.

Dit is een uitgebreide motivatie over de geselecteerde functies.

Hier staat ook het uurloon waarmee UWV rekent, de restverdiencapaciteit.

Verhelderend voorbeeld

Een voorbeeld van een rekensom hoe het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld geeft misschien nog wat extra duidelijkheid.

Stel dat je een uurloon hebt van € 28,45.

UWV stelt je restverdiencapaciteit vast op € 6,08.

De rekensom wordt dan:

28,45 – 6,08 / 28,45 * 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage.

In stapjes:

28,45 – 6,08 = 22,37

22,37 / 28,45 = 0,7863

0,7863 * 100% = 78,63%

Je arbeidsongeschiktheidspercentage is naar aanleiding van deze berekening dus 78,63%

Vergelijken met een ander heeft geen zin

Als laatste wil ik nog opmerken dat de uitkomst van de WIA-keuring bij iedereen anders is.

Het heeft nl. niet te maken met hoe ziek je bent of hoeveel beperkingen je hebt.

Uiteindelijk heeft het te maken met het soort beperkingen dat is vastgesteld, welke functies UWV nog kan vinden die passend zijn en het bedrag wat je er mee kunt verdienen.

Omdat iedereen een ander uurloon heeft en er bij iedereen andere functies geschikt zijn, is het niet te vergelijken met iemand die in een soortgelijke situatie als jijzelf zit.

Maak die fout dus niet om jezelf te vergelijken met iemand die je kent en een andere uitkomst heeft.

Pas als met precies dezelfde getallen wordt gewerkt, is het eerlijk om te vergelijken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geen zin om te lezen?

Klik op onderstaande link
voor de video

wia expert video youtube