WIA maandloon

WIA maandloon, met welke bedragen rekent UWV?

Als je een WIA uitkering krijgt ga je er op achteruit in inkomsten.

Zoveel is wel duidelijk.

Maar hoe komt UWV bij het WIA maandloon?

Waar halen ze dat bedrag vandaan?

En klopt het eigenlijk wel?

Bruto – netto

In de brief die je van UWV ontvangt waar in staat dat je een WIA uitkering krijgt,

staat ook het bedrag van je uitkering genoemd.

Dit staat al op de eerste bladzijde van de brief.

Er zit wel een maximum aan. Ook al verdiende je meer, UWV hanteert een maximumbedrag van € 5.065,58.

Het gaat om een bruto bedrag.

Hiermee weet je nog niet hoe veel je netto overhoudt.

Toelichting op de beslissing

Als laatste bladzijde van deze brief vind je een Toelichting op de beslissing.

Hier word je eerste ziektedag vermeld.

En wanneer je uitkering precies begint.

Ook staat daar het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Net als het bedrag wat je volgens UWV kunt verdienen; je restverdiencapaciteit.

Dit wordt niet vermeld bij 80-100% en IVA.

Vervolgens staat er ook een berekening van de uitkering.

Datum uit het verleden

Bij het kopje “Berekening van uw uitkering” staat een zin die vaak vragen oproept.

Er staat nl. “Wij berekenen uw bruto-uitkering over de periode van …. tot en met … als volgt:”

Op de plaats van de puntjes staat een datum.

Die datum ligt in het verleden, een jaar voordat je ziek werd.

Waarom is dat?

70% van 70%?

Veel werkgevers betalen het eerste jaar nog 100% van het loon door bij ziekte.

Of minder, als daar afspraken over zijn gemaakt.

Maar nooit minder dan 70% van het loon.

In het tweede ziektejaar wordt dit aangepast naar een lager percentage.

Veelal naar 70%.

Dit merk je meteen in je portemonnee.

Als UWV uit zou moeten gaan van het laatstverdiende loon, dan zou dit 70% van je salaris zijn.

Dus dan zou je er, bij een WIA uitkering, nog meer op achteruit gaan.

70% van 70% is niet de bedoeling en zou ook niet eerlijk zijn.

Daarom kijkt UWV naar de periode voordat je ziek werd.

En geldt dat salaris als uitgangspunt.

Info van de Belastingdienst

Het salaris vragen ze op bij de Belastingdienst.

Om het dagloon te berekenen nemen ze het bruto SV loon en delen dat door 261 dagen.

Het SV loon is je brutoloon waar bv pensioenpremies en andere eventuele fiscale regelingen van worden afgetrokken.

Dit SV loon is dus al iets lager dan het bruto bedrag op je salarisstrook.

Hier passen ze een factor toe waarmee het bedrag iets wordt verhoogd.

Dat noemen ze indexatie en is wettelijk vastgelegd.

Uiteindelijk komt het bruto maandbedrag redelijk in de buurt van het salaris wat bij het einde van de twee jaar van toepassing was.

De uitkomst van die som is je WIA maandloon.

Van dit bruto bedrag wordt 70% genomen en dat is je bruto uitkering.

De eerste twee maanden krijg je 75% uitgekeerd maar daarna wordt het aangepast naar 70%.

Check, check, dubbelcheck

Hoeveel je uiteindelijk netto bijgeschreven krijgt wordt nergens vermeld.

Daarvoor verwijst UWV naar Mijn UWV.

Het is ook goed om te weten dat 70% bruto niet gelijk is aan 70% netto.

De arbeidskorting vervalt als je een uitkering hebt en daarnaast niet werkt.

Over de uitkering betaal je dus meer belasting.

Ben je benieuwd wanneer je uitkering op je rekening staat?

Op deze site kun je de betaaldata over 2022 vinden.

Kijk altijd goed na of alles klopt.

Pak je loonstroken van 2 jaar geleden erbij en check de bedragen.

Mocht er echt een groot verschil zitten tussen het bedrag op je loonstrook en de bedragen die UWV hanteert, dan kun je binnen 6 weken in bezwaar.   

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *