WIA maandloon

WIA maandloon, met welke bedragen rekent UWV?

Als je een WIA uitkering krijgt ga je er op achteruit in inkomsten.

Zoveel is wel duidelijk.

Maar hoe komt UWV bij het WIA maandloon?

Waar halen ze dat bedrag vandaan?

En klopt het eigenlijk wel?

Bruto – netto

In de brief die je van UWV ontvangt waar in staat dat je een WIA uitkering krijgt,

staat ook het bedrag van je uitkering genoemd.

Dit staat al op de eerste bladzijde van de brief.

Er zit wel een maximum aan. Ook al verdiende je meer, UWV hanteert een maximumbedrag van € 5.065,58.

Het gaat om een bruto bedrag.

Hiermee weet je nog niet hoe veel je netto overhoudt.

Toelichting op de beslissing

Als laatste bladzijde van deze brief vind je een Toelichting op de beslissing.

Hier word je eerste ziektedag vermeld.

En wanneer je uitkering precies begint.

Ook staat daar het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Net als het bedrag wat je volgens UWV kunt verdienen; je restverdiencapaciteit.

Dit wordt niet vermeld bij 80-100% en IVA.

Vervolgens staat er ook een berekening van de uitkering.

Datum uit het verleden

Bij het kopje “Berekening van uw uitkering” staat een zin die vaak vragen oproept.

Er staat nl. “Wij berekenen uw bruto-uitkering over de periode van …. tot en met … als volgt:”

Op de plaats van de puntjes staat een datum.

Die datum ligt in het verleden, een jaar voordat je ziek werd.

Waarom is dat?

70% van 70%?

Veel werkgevers betalen het eerste jaar nog 100% van het loon door bij ziekte.

Of minder, als daar afspraken over zijn gemaakt.

Maar nooit minder dan 70% van het loon.

In het tweede ziektejaar wordt dit aangepast naar een lager percentage.

Veelal naar 70%.

Dit merk je meteen in je portemonnee.

Als UWV uit zou moeten gaan van het laatstverdiende loon, dan zou dit 70% van je salaris zijn.

Dus dan zou je er, bij een WIA uitkering, nog meer op achteruit gaan.

70% van 70% is niet de bedoeling en zou ook niet eerlijk zijn.

Daarom kijkt UWV naar de periode voordat je ziek werd.

En geldt dat salaris als uitgangspunt.

Info van de Belastingdienst

Het salaris vragen ze op bij de Belastingdienst.

Om het dagloon te berekenen nemen ze het bruto SV loon en delen dat door 261 dagen.

Het SV loon is je brutoloon waar bv pensioenpremies en andere eventuele fiscale regelingen van worden afgetrokken.

Dit SV loon is dus al iets lager dan het bruto bedrag op je salarisstrook.

Hier passen ze een factor toe waarmee het bedrag iets wordt verhoogd.

Dat noemen ze indexatie en is wettelijk vastgelegd.

Uiteindelijk komt het bruto maandbedrag redelijk in de buurt van het salaris wat bij het einde van de twee jaar van toepassing was.

De uitkomst van die som is je WIA maandloon.

Van dit bruto bedrag wordt 70% genomen en dat is je bruto uitkering.

De eerste twee maanden krijg je 75% uitgekeerd maar daarna wordt het aangepast naar 70%.

Check, check, dubbelcheck

Hoeveel je uiteindelijk netto bijgeschreven krijgt wordt nergens vermeld.

Daarvoor verwijst UWV naar Mijn UWV.

Het is ook goed om te weten dat 70% bruto niet gelijk is aan 70% netto.

De arbeidskorting vervalt als je een uitkering hebt en daarnaast niet werkt.

Over de uitkering betaal je dus meer belasting.

Ben je benieuwd wanneer je uitkering op je rekening staat?

Op deze site kun je de betaaldata over 2022 vinden.

Kijk altijd goed na of alles klopt.

Pak je loonstroken van 2 jaar geleden erbij en check de bedragen.

Mocht er echt een groot verschil zitten tussen het bedrag op je loonstrook en de bedragen die UWV hanteert, dan kun je binnen 6 weken in bezwaar.   

14 antwoorden
 1. Jan zegt:

  Beste Nicoline,

  Je geeft aan dat er sprake is van indexatie, dat is mooi.

  Worden voor de rest salarisverhogingen die je na je eerste ziektedag (dus tijdens de 2 jaar ziekte dat je nog in dienst bent) ook meegerekend?

  Die heb ik (raar genoeg) wel gekregen.

  Hg,

  Jan

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo Jan,

   Dat is meestal niet het geval want het UWV gaat uit van het SV loon van het jaar voorafgaand aan je eerste ziektedag.
   Hoe dat bij jou tot stand is gekomen kan ik niet beoordelen.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden
 2. Fleur R zegt:

  Beste Nicoline,

  Je geeft aan dat er een indexatie wordt toegepast over het SV-loon. Is dit in verband met de inflatie? Wat ik namelijk zo gek vind is dat je overal leest dat er wordt gekeken naar het loon dat je verdiende in het jaar voor je ziek werd, maar dat er nergens gesproken wordt over inflatie correctie. Zeker de laatste twee jaar zijn de lonen enorm gestegen en is er een hoge inflatie geweest. Nog los van loonsverhogingen vanuit de CAO en individuele loonsverhogingen die iemand kan hebben gekregen tijdens deze twee ziektejaren door beoordelingen, zou een inflatie correctie over dit bedrag toch meer dan redelijk zijn?

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo,

   De indexatie is inderdaad bedoeld om de inflatie te corrigeren.
   Dit wordt toegepast op het SV loon wat je verdiende voordat je ziek werd.
   Er wordt dus rekening mee gehouden.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden
 3. Annemarie zegt:

  Beste Nicoline,
  Recent heb ik een WIA-WGA beslissing ontvangen waarbij ik een vraag heb over de berekening van de uitkering.

  In de beslissing wordt de berekening van de uitkering toegelicht. Hierbij wordt uitgegaan van “loon volgens opgave werkgever” over de periode 1-12-2020 t/m 30-11-2021. Vervolgens wordt dit bedrag “loon volgens opgave werkgever” gedeeld door 12 en aangepast wegens indexering. Echter als ik mijn SV lonen zoals vermeld in “Mijn UWV” (correct doorgegeven door de werkgever) van die periode bij elkaar optel kom ik op een hoger bedrag uit dan het “loon volgens opgave werkgever” zoals vermeld in de beslissing, namelijk 500 euro meer.

  Ik heb hierover contact gelegd met het UWV. Zij gaven aan dat ze de gegevens die ze gebruiken aangeleverd krijgen door de belastingdienst. Maar konden geen verklaring geven voor dit verschil. Heeft u idee waar dit verschil in kan zitten?

  Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
  Hartelijke groet, Annemarie

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo Annemarie,

   Het is altijd lastig te achterhalen waar die fout nu precies zit. Meestal wordt bij je arbeidsdeskundige rapportage een berekening meegestuurd van het maatmanloon, maar dat is niet altijd zo.
   Het staat in een toelichting bij het arbeidsdeskundige rapport. Je zou dit op kunnen vragen bij het UWV. Op die manier kun je zien hoe de berekening tot stand is gekomen en wellicht ontdek je dan ook wat er fout gaat.
   Ik kan zo niet zeggen wat het verschil kan zijn, dat kan te maken hebben met een bepaalde periode die niet meetelt voor de referte periode of een verschil in uren.
   Het overzicht kan je daarbij verder helpen.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden
 4. Roy zegt:

  Wegens ziekte krijg ik nu al een tijdje een WIA uitkering. Deze wordt netjes geïndexeerd door het UWV.

  Mag ik het salaris wat ik krijg vanuit mijn werkgever ook geïndexeerd worden met hetzelfde percentage zonder dat dit gezien wordt als meer inkomsten?

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo,

   Nee, dat verwacht ik niet. Als er sprake is van hogere verdiensten, hetzij door een loonsverhoging, hetzij door een indexatie, dan wordt dat altijd meegeteld door het UWV.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden
 5. Hans zegt:

  Beste Nicoline,
  Ik heb een vraag mbt de restverdiencapaciteit en de urenbeperking en wel deze.
  In het arbeidsdeskundig onderzoek rapport staat dat er een reductiefactor is toegepast omdat er in de functies minder uren wordt gewerkt dan voor mij gebruikelijk is.
  Berekening 20.00/35.86 = 0.5577 en de theoretische restverdiencapaciteit komt hiermee op € 9.18 per uur en per maand op € 1432.02. (hier is dus met 156 uur per maand gerekend)
  Nu is het ook zo dat ik nog een urenbeperking heb van maximaal 30 uur/week of 6 uur/dag.
  Word de urenbeperking dan verder helemaal niet meegenomen in de berekening of is dit niet van toepassing op de theoretische verdiencapaciteit ?

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo,

   De factor die je noemt wordt toegepast op het uurloon van de middelste functie die de arbeidsdeskundige heeft geselecteerd.
   Hierdoor is dat bedrag lager dan het in eerste instantie was en je restverdiencapaciteit wordt hierdoor ook lager.
   Het is dan niet zo dat de urenbeperking ook nog eens meegenomen wordt, dat heeft het UWV al rechtgezet door het toepassen van de factor.
   De urenbeperking zorgt er wel voor dat er geen functies worden geselecteerd waarbij het aantal uur van 30 overschreden wordt.
   Er zijn dan minder functies die geschikt zijn, die kunnen ook niet meewegen.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden
 6. Anouk Waterreus zegt:

  Hi Nicoline,

  Ik heb je boek gisteren in 1 ruk uitgelezen super fijn! Wat ik nog mistte in je verhaal is denk ik dat je uitkering helemaal los staat van alles wat ervoor besproken is. Het is niet gebaseerd op je maatmanloon, niet op je restverdiencapaciteit etc. In mijn geval ben ik op 4 januari in dienst gekomen en op 27 januari gedeeltelijk uitgevallen. Ik heb heel veel problemen met de berekening hiervan gehad bij de ziektewet omdat die sec naar het loon tussen 4 januari en 27 januari mochten kijken voor de berekening van het dagloon. Nu bij de WIA wordt ineens naar een heel jaar voor mijn ziektedatum gekeken (dus bij mij van 01-01-2021 tot 31-12-2021), bij een hele andere werkgever dus waar ik vele malen meer verdiende! Bij de ziektewet kon ik duidelijk in het het wetsartikel terugvinden dat het zo berekend moest worden, bij de WIA vind ik dit overal toch een beetje lastiger te vinden.

  Daarnaast zou je in mijn hoofd verwachten dat het dagloon/uurloon wat in beide brieven wordt vermeld op basis van dat sv-loon tussen 04-01 en 27-01 een soort van het zelfde zou moeten zijn. Ze rekenen immers met dezelfde gegevens. Maar toch is daar ook echt geen peil op te trekken. Kortom net nu ik dacht die ziektewet heb ik t juiste eindelijk ontvangen, wordt weer alles overhoop gegooid en anders berekend.

  Ook zegt het UWV en jij hierboven dat de gegevens van loon voor berekening van de uitkering worden doorgegeven door de Belastingdienst maar ik kan dit nergens mee aansluiten. Op de UWV site kun je je loongegevens inzien wat je SV loon was over die periode, op je belastingaanslag kun je je daadwerkelijke loon over 2021 vinden. En toch staat nu in mijn berekening voor mijn uitkering een lager bedrag. Hier wordt ik morgen nog over teruggebeld maar ook dit kun je dus niet als waarheid aannemen.

  Ik probeer te beredeneren wat misschien krom is dus wie weet klopt het wel nooit maar mijn ervaringen leren mij wel dat het zelden tot nooit goed gaat in mijn geval.

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo Anouk,

   Dank voor je bericht en je mooie compliment. In het boek ga ik vooral uit van een dienstverband van waaruit een WIA aanvraag wordt gedaan.
   Maar in jouw geval lag dat anders omdat je wellicht vanuit de WW of vanuit een einde tijdelijk dienstverband in de ziektewet terecht bent gekomen.
   Dan wordt er inderdaad een hoop gegoocheld met alle cijfers en is het maar de vraag of dat goed gaat.

   Zoals ik het lees ben je heel pro actief met het informatie inwinnen. Ik hoop dan ook dat je inmiddels antwoorden hebt gekregen naar tevredenheid.
   Zo niet, blijf dan bellen en vraag of je teruggebeld kan worden door een uitkeringsdeskundige.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden
 7. Veronique Feijen zegt:

  Beste Nicoline, ik heb 4 weken geleden een positieve uitslag gekregen op mijn WIA aanvraag. Het valt me nu pas op dat ik netto minder uitbetaald krijg dan ik volgens verschillende rekenhulpen zou moeten ontvangen over het bruto bedrag (bruto 3905 euro wordt 2446 euro netto, zou volgens rekenhulp 2596 moeten zijn). Komt dat door het wegvallen van de arbeidskorting? Ik vind 150 euro best een fors bedrag. Hoe kan ik dit controleren?
  Dank voor je uitleg, ik vind je site heel verhelderend.

  Beantwoorden
  • Nicoline zegt:

   Hallo,

   Dank voor je mooie compliment! Is er ook rekening gehouden met het vakantiegeld?
   Als dat zo is, dan denk ik inderdaad dat het te maken heeft met de arbeidskorting maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen.
   Je kunt contact opnemen met de werknemerstelefoon.
   Die kun je bereiken via 088 – 8989294.
   Hou je BSN bij de hand, want die moet je invoeren voordat je iemand kunt spreken.
   Vraag dan of je terug gebeld kunt worden door een uitkeringsdeskundige.
   Die kan je uitleggen waarom het bedrag zoveel lager is.

   Hartelijke groet, Nicoline

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.