Loonsanctie

Loonsanctie: waarom je WIA aanvraag soms wordt uitgesteld

Als je bijna aan het einde bent van twee jaar arbeidsongeschiktheid, is het tijd voor de WIA aanvraag.

Er komt veel op je af, een laatste bezoek aan de arbo- of bedrijfsarts, de papierwinkel moet op orde en met de werkgever moet een laatste evaluatie worden ingevuld.

En dan nog de daadwerkelijke WIA aanvraag.

Waarom moet dit allemaal gedaan worden?

De WIA aanvraag

Binnenkort krijg je een brief van UWV waar in staat dat het tijd is voor de WIA aanvraag.

Of misschien heb je deze onlangs ontvangen.

Er staat een datum in de brief vermeld wanneer de aanvraag uiterlijk binnen moet zijn bij UWV.

Ik raad je aan om die datum in je agenda te zetten, het is een belangrijke datum.

Stuur jij de aanvraag te laat in, dan zal je eventuele WIA uitkering later beginnen

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag

Tijdens deze WIA aanvraag wordt een hoop gevraagd.

Over je opleidingen, je arbeidsverleden en ook over je dossier.

Het dossier wat is opgebouwd tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid.

Dit heb je, als het goed is, samen met de werkgever en arbo- of bedrijfsarts vormgegeven.

Een probleemanalyse, Plan van Aanpak, Evaluaties en andere documenten zijn opgesteld.

In de brief van UWV staat welke documenten nodig zijn.

Het is over het algemeen het handigst als je werkgever dit opstuurt en jou een kopie geeft.

Alleen de medische informatie niet.

Die zal de arbo- of bedrijfsarts naar jou thuis opsturen.

Zodat jij het weer aan UWV kan sturen.

Doe dit altijd aangetekend, dan heb je bewijs dat je het hebt verstuurd.

De RIV-toets

Als alles is aangekomen bij UWV dan wordt je dossier aangemaakt.

Het dossier wordt eerst behandeld door een arbeidsdeskundige.

Deze kijkt of alle benodigde documenten zijn ingeleverd.

En hoe de re-integratie is verlopen en of er sprake is van gemiste re-integratiekansen.

Dit wordt de Re-Integratie Verslag toets genoemd of kortweg RIV toets.

Ontbreekt er iets?

Dan krijgt (over het algemeen) de werkgever 5 werkdagen de tijd om het ontbrekende document na te sturen.

Doet deze dat niet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Dan wordt een administratieve loonsanctie opgelegd.

Behandeling van je dossier

Is alles wel in orde?

Dan wordt de aanvraag in behandeling genomen en de RIV toets uitgevoerd.

Er zijn vier vragen waar de arbeidsdeskundige antwoord op wil hebben tijdens de RIV toets, nl:

 1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
  Daar is sprake van als je tenminste 65% van je loon voordat je ziek werd verdiend in werk dat past bij je beperkingen.
 2. Zo nee, zijn de re-integratie inspanningen voldoende?
  De re-integratie inspanningen zijn voldoende als je werkgever er alles aan heeft gedaan om jou terug te laten keren in je eigen werk.
 3. Zo nee, is daar een deugdelijke grond voor?
  Een deugdelijke grond is een goede, gemotiveerde en onderbouwde reden waarom de werkgever niet heeft kunnen voldoen aan bepaalde re-integratie inspanningen.
 4. Zo, is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen?
  Als er tekortkomingen zijn, dan zal de arbeidsdeskundige een overzicht maken welke dat zijn en hoe ze opgelost kunnen worden.

Loonsanctie

In een aantal gevallen zal de arbeidsdeskundige ook de verzekeringsarts erbij betrekken.

Die moet een oordeel te geven over het medische gedeelte.

Bijvoorbeeld als er marginale mogelijkheden zijn.

Dat betekent dat er bijna geen mogelijkheden zijn om te re-integreren.

Of een gestelde urenbeperking.

Ook als de arbo- of bedrijfsarts heeft een re-intergatie belemmerend advies gegeven.

Dat wil zeggen dat deze vindt dat een werknemer om bepaalde redenen helemaal niet kan re-integreren.

Hier zal een verzekeringsarts een oordeel over moeten vormen.

Er komt een loonsanctie als:

 •  de verzekeringsarts het niet eens is met de arbo- of bedrijfsarts.
 • de arbeidsdeskundige tekortkomingen vaststelt.

Een voorstel tot loonsanctie wordt eerst voorgelegd aan de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC).

Ontslagverbod

Krijgt de werkgever een loonsanctie?

Dan heeft deze 52 weken de tijd om de tekortkomingen te repareren.

In de rapportage van UWV staat precies welke tekortkomingen zijn geconstateerd.

Maar ook hoe deze zijn te repareren.

De WIA aanvraag wordt nu niet in behandeling wordt genomen.

De werkgever moet maximaal een jaar langer het salaris doorbetalen.

Tijdens deze periode geldt ook een ontslag- of opzegverbod.

Je werkgever mag je niet ontslaan.

Maar van uitstel van de WIA aanvraag komt gelukkig geen afstel.

Heeft de werkgever alle tekortkomingen gerepareerd?

Dan kan een bekortingsverzoek worden ingediend.

Als alles in orde is, wordt je WIA aanvraag in behandeling genomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Geen zin om te lezen?

Klik op onderstaande link
voor de video

wia expert video youtube