60+

60+ toets, wat is het?

Het werd met behoorlijk wat bombarie aangekondigd: de 60+ toets.

Meteen vonden voor- en tegenstanders er iets van.

Met ingang van 1 oktober 2022 is deze 60+ beoordeling van kracht.

Maar wat houdt het in?

Achterstanden

Omdat er al langere tijd sprake is van achterstanden,

heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maatregel aangekondigd.

Het houdt het volgende in: als je ouder bent dan 60,

word je in veel gevallen niet beoordeeld door een verzekeringsarts.

Je medische situatie wordt niet besproken.

Er vindt geen gesprek plaats met de verzekeringsarts.

En er wordt dus ook geen Functionele Mogelijkhedenlijst opgesteld.

Loonsanctie

De WIA aanvraag zal wel gewoon op tijd moeten worden ingediend.

Ook wordt een toets uitgevoerd op het re-integratiedossier.

De zogeheten RIV-toets.

Een werkgever kan dus nog steeds een loonsanctie opgelegd krijgen.

Dat kan als ze bijvoorbeeld niet genoeg hebben gedaan om jou weer aan het werk te krijgen.

In deze blog lees je meer over de RIV toets en de loonsanctie.

60+ beoordeling

Nadat blijkt dat alles in orde is, zal de arbeidsdeskundige van UWV contact met je opnemen.

Deze zal met je bespreken dat je in aanmerking komt voor een 60+ beoordeling.

Er wordt dan uitgelegd dat je een volledige uitkering krijgt, op basis van 80-100%.

Tenzij je nog bij de eigen werkgever werkt en meer dan 65% van je eigen salaris kunt verdienen.

Dan kom je niet in aanmerking want dan ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt.

80-100%  betekent niet dat je volledig arbeidsongeschikt bent.

De WIA beoordeling  heeft tenslotte niet plaatsgevonden.

Mee eens?

Er wordt zowel aan jou als aan je werkgever gevraagd of jullie het daarmee eens zijn.

Zijn jullie het er allebei mee eens?

Dan krijg je een brief van UWV.

Daar staat in dat je recht hebt op een volledige WIA uitkering.

Op basis van 80-100%.

Er komt ook een stukje in de beslissing te staan dat dit een vereenvoudigde beoordeling is.

Ben je het er niet mee eens of is je werkgever het er niet mee eens?

Dan volgt alsnog een “normale” beoordeling.

Niet mee eens?

Bijvoorbeeld omdat jouw beperkingen zodanig zijn dat je nooit meer denkt te kunnen werken.

Als het goed is heeft UWV deze afweging al gemaakt.

Maar stel dat je zelf denkt dat je recht zou kunnen hebben op een IVA.

Dat kan een arbeidsdeskundige niet beoordelen.

Daarvoor moet een reguliere WIA beoordeling worden gehouden.

Of je ook echt recht hebt op IVA moet de beoordeling uitwijzen.

Er zit altijd een risico in dat je arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% uitkomt.

Geen kosten voor werkgever

Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan is toegezegd dat de uitkering niet voor rekening komt van deze werkgever.

En is de werkgever geen eigenrisicodrager?

Dan kunnen de kosten niet worden verhaald via de premie werkhervattingskas.

Dat is allemaal een beetje technisch verhaal,

maar het komt er op neer dat een werkgever niet financieel mag worden benadeeld door deze beoordeling.

Voor een werkgever dus geen (financiële) reden om het er niet mee eens te zijn.

Re-integratie

Ben je nu helemaal van UWV of de (ex)-werkgever af?

Nee, dat is niet het geval.

Jouw dossier wordt overgedragen aan UWV Werkbedrijf.

Of komt terecht bij je (ex)-werkgever als deze eigenrisicodrager is.

Je bent tenslotte niet volledig arbeidsongeschikt.

De arbeidsdeskundige Werkbedrijf gaat samen met jou zoeken of er nog werkzaamheden zijn die je kunt uitvoeren.

Of je (ex)-werkgever neemt contact op om de mogelijkheden te onderzoeken als deze eigenrisicodrager is.

Dat zou ook vrijwilligerswerk kunnen zijn.

Hierin krijg je dus begeleiding, je hoeft het niet alleen te doen.

De 60+ toets wordt vooralsnog tot 31 december 2023 op deze manier uitgevoerd.

Nog wat aanvullingen

Voor de duidelijkheid: je (ex)-werkgever hoeft de uitkeringslasten niet te betalen als deze eigenrisicodrager is.

Maar is wel verantwoordelijk voor de re-integratie.

En bekijkt met jou de mogelijkheden voor passend werk.

Ook is het niet zo dat je om een “normale” beoordeling kunt vragen.

Maar als die niet goed voor je uitpakt  je alsnog in aanmerking kan komen voor de 60+ regeling.

Het is het één of het ander.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geen zin om te lezen?

Klik op onderstaande link
voor de video

wia expert video youtube