verschil tussen 80-100 en IVA

Wat is het verschil tussen 80-100% WGA en IVA?

Over het verschil tussen 80-100% WGA arbeidsongeschikt zijn en IVA bestaat nog veel verwarring.

Want bij beide ben je volledig arbeidsongeschikt en verwacht UWV (nog) niet dat je een betaalde baan gaat zoeken.

Toch is er wel degelijk een belangrijk verschil.

Uitkomst 80-100% WGA

Als de uitkomst van je WIA-keuring 80-100% WGA is, kan de verzekeringsarts dat op medische gronden vaststellen of de arbeidsdeskundige heeft niet voldoende functies gevonden die bij je beperkingen passen.

Dat houdt in dat je op dit moment weliswaar niet kunt werken maar in de toekomst kan dat anders zijn.

Bij elke beschikking van UWV krijg je een medisch rapport toegezonden waar de verzekeringsarts de bevindingen heeft genoteerd.

FML

Ook zit daar een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) bij waar je beperkingen op staan aangegeven.

Op het eerste blad van deze FML staat een belangrijke zin. Je vindt deze zin over het algemeen halverwege.

Onder het kopje “Duurzaamheid arbeidsbeperking” staat: Verwachting verbetering van de belastbaarheid is redelijk tot goed of iets van gelijke strekking.

Hiermee geeft de verzekeringsarts aan dat in de toekomst verbetering wordt verwacht.

Hoe komt de verzekeringsarts daarbij?

Dit kan zijn doordat je nog onder behandeling bent.

Of binnen afzienbare tijd een behandeling moet ondergaan die voor verbetering kan zorgen.

Omdat niemand in de toekomst kan kijken, houdt UWV hier dus een slag om de arm.

Er zijn nu geen mogelijkheden tot werk, in de toekomst wellicht wel.

Een herkeuring moet daar op termijn duidelijkheid over geven.

IVA

Bij IVA is eveneens vast komen te staan dat je arbeidsongeschiktheidspercentage 80-100% is.

Het grote verschil is het zinnetje op de FML.

Onder het kopje “Duurzaamheid arbeidsbeperking” staat hier: Verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks te verwachten” of iets van gelijke strekking.

Hiermee geeft de verzekeringsarts aan dat je situatie gelijk zal blijven of wellicht zal verslechteren.

Er wordt in ieder geval vanuit gegaan dat er geen verbetering op zal treden.

Belangrijk verschil

Buiten het verschil in duurzaamheid is er nog een belangrijk verschil.

Als je 80-100% WGA arbeidsongeschikt bent bevonden, ontvang je een uitkering van 70% van je WIA maandloon.

Met WIA maandloon bedoelt UWV het loon wat je in de periode van 1 jaar voor je eerste ziektedag gemiddeld verdiende.

UWV werkbedrijf kan je benaderen om te kijken of er misschien wél mogelijkheden zijn om te werken.

Je hebt beperkte re-integratieverplichtingen.

Bij IVA ontvang je een uitkering van 75% van het WIA maandloon.

Er worden geen re-integratie activiteiten van je verwacht.

Werken mag wel.

Het is niet zo dat je niet mag werken.

Sterker nog: als jij werk hebt gevonden wat je kunt doen met je beperkingen, dan is dat prima.

Geef altijd je verdiensten op aan UWV.

Dan verrekenen zij dit met je uitkering.

Pas als je minimaal 6 maanden tot 1 jaar vaste verdiensten hebt, kan UWV gaan herkeuren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Geen zin om te lezen?

Klik op onderstaande link
voor de video

wia expert video youtube